Nieuws
Bijeenkomst
Save the date: 18 juni 2015 voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert in samenwerking met kenniscentrum…

Vogelrichtlijn
Consultatie evaluatie Vogel- en Habitatrichtlijn

De Commissie heeft een consultatie gepubliceerd over de Vogel-en Habitatrichtlijn. De consultatie is bedoeld om adviezen over de huidige…

Europa decentraal
ED Meld u nu aan voor de studiecongressen van Europa decentraal
Voorlichtingsbijeenkomst implementatie Richtlijn hergebruik overheidsinformatie verplaatst van 26 mei naar 22 juni

In samenwerking met Europa decentraal organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ...