Nieuws
Werkprogramma 2015 Europese Commissie ‘Een nieuwe start’

‘Tijd voor verandering’ is het motto van het werkprogramma 2015 dat de Europese Commissie eind vorig jaar publiceerde…

AGVV vervangt ODR voor toepassing staatssteun O&O&I

Wilt u als decentrale overheid staatssteun verlenen voor onderzoek, ontwikkeling of innovatie (O&O&I)?…

Europa decentraal
Aankondiging jaarlijkse staatssteunrapportage

Medio februari 2015 moeten decentrale overheden weer rapporteren over hun steunmaatregelen uit 2014 in de jaarlijkse ...