Nieuws

Voorstellen aangenomen over verdere integratie van de Europese arbeidsmarkt

29 juni 2015

Binnen Europa is er vooralsnog geen sprake van een Europese arbeidsmarkt. Relatief weinig mensen zoeken werk over de grens, maar vacatures kunnen in andere delen van de EU niet altijd…
Lees meer

Als stad of regio meedoen aan een cultureel studiebezoek?

Het ‘Culture for Cities and Regions Initiative’ wil steden en regio’s ondersteunen bij het maken van goede investeringen in cultuur, door onder meer kennis uit te wisselen over culturele projecten….
Lees meer

Wint uw gemeente de Europese prijs voor meest toegankelijke stad?

Hoe zit het met de toegankelijkheid van uw stad? Zijn er bijvoorbeeld goede voorzieningen en oplossingen in de openbare ruimte voor ouderen en gehandicapten? Bij een positief antwoord op dergelijke…
Lees meer

Happy Birthday SAM! Save the date: 8 oktober SAM-bijeenkomst

Deze zomer zal SAM (State Aid Modernisation) zijn officieuze eerste verjaardag vieren. Het is 1 jaar geleden dat in het kader van SAM een aantal nieuwe vrijstellingsverordeningen in werking zijn…
Lees meer

Herinnering: hoe tevreden bent u met de website van Europa decentraal?

De website van Europa decentraal is een belangrijke dienst van het kenniscentrum. Europa decentraal streeft naar een duidelijke en toegankelijke website. We zijn er van overtuigd dat het altijd beter…
Lees meer

Nieuwe vacatures voor detachering bij de Europese Commissie

Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als zogenaamde ‘nationaal expert.’ Deze vacatures hebben als deadlines 27 juli en…
Lees meer

Europese privacy-Verordening komt een stap dichterbij

22 juni 2015

De ministers van Justitie van de Europese lidstaten zijn het eens geworden over het voorstel van de Commissie voor de aanpak van de Verordening gegevensbescherming. Volgens de ministers kunnen moderne,…
Lees meer

Europarlementariërs komen met ambitieus voorstel circulaire economie

Europarlementariërs van de milieucommissie hebben op 16 juni een resolutie over hulpbronefficiëntie en de circulaire economie aangenomen. Het ambitieuze voorstel vraagt onder meer om afvalpreventiemaatregelen en bindende doelstellingen voor afvalreductie….
Lees meer

De Hoge Raad stelt prejudiciële vragen over de dienstenrichtlijn

De Hoge Raad heeft het Europees Hof van Justitie in een zaak van de gemeente Amersfoort tegen een onderneming gevraagd om verduidelijking van de Europese Dienstenrichtlijn. De Hoge Raad vraagt…
Lees meer

Summer package: eerste stap naar een energie-unie

Op 15 juli publiceert de Europese Commissie een ‘summer package’ dat bestaat uit een publieke consultatie over een ontwerp van de nieuwe  elektriciteitsmarkt en een beleidsvoorstel over de consumentenmarkt en…
Lees meer

Nieuws Europa decentraal

Hoe tevreden bent u met de website van Europa decentraal?

8 juni 2015

De website van Europa decentraal is een belangrijke dienst van het kenniscentrum. Europa decentraal streeft naar een duidelijke en toegankelijke website. We zijn er van overtuigd dat het altijd beter…
Lees meer

Save the date: 18 juni 2015 voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg

20 april 2015

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert in samenwerking met kenniscentrum Europa decentraal en Actiz de voorlichtingsbijeenkomst ‘Hoe maak je decentralisaties in de zorg Europaproof?’ We willen u van…
Lees meer

Even voorstellen: Femke Salverda

10 april 2015

Femke Salverda is per 1 april gestart bij Europa decentraal als juridisch informatiemedewerkster. Het gaat om een hernieuwde samenwerking, want Femke werkte van september 2014 tot en met februari 2015…
Lees meer

Openbare consultatie voor nieuwe Aanbestedingswet

7 april 2015

Het ministerie van Economische Zaken heeft aangekondigd dat van vrijdag 3 april 2015 tot en met 5 mei 2015 de openbare consultatie voor de nieuwe Aanbestedingswet plaatsvindt. Deze nieuwe versie…
Lees meer

Internetconsultatie Aanbestedingswet

Van 3 april tot en met 5 mei 2015 vindt de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 plaats. De consultatiedocumenten zijn beschikbaar via deze link. Meer informatie hierover…
Lees meer

Herinnering: Deadline jaarlijkse staatssteunrapportage 18 maart 2015

12 maart 2015

Onlangs hebben decentrale overheden een verzoek ontvangen om gegevens aan te leveren voor de verplichte jaarlijkse staatssteunrapportage van de Europese Commissie. Vooralsnog heeft Europa decentraal nog maar van een beperkt…
Lees meer

Aankondiging jaarlijkse staatssteunrapportage

26 januari 2015

Medio februari 2015 moeten decentrale overheden weer rapporteren over hun steunmaatregelen uit 2014 in de jaarlijkse staatssteunrapportage. Het kenniscentrum Europa decentraal ondersteunt het ministerie van BZK bij de uitvoering van deze…
Lees meer

De Europese Ster in een nieuw jasje

13 januari 2015

Geachte lezer, Het zal u niet ontgaan: de Europese Ster heeft met ingang van het nieuwe jaar een uiterlijke metamorfose ondergaan. Graag vertellen wij u iets over de nieuwsbrief in…
Lees meer

‘SAM is there!’ Impressie Landelijk Staatssteunnetwerk (17 nov 2014)

28 november 2014

Bieden de nieuwe staatssteunregels meer kansen om subsidies ‘staatssteunproof’ te maken? En dragen ze ook daadwerkelijk bij aan verbetering van….

‘SAM is there!’ Impressie Landelijk Staatssteunnetwerk (17 november 2014)

24 november 2014

Bieden de nieuwe staatssteunregels meer kansen om subsidies ‘staatssteunproof’ te maken? En dragen ze ook daadwerkelijk bij aan verbetering van de interne markt? Tijdens het tweede congres van het Landelijk…
Lees meer

Nieuwsbrief inschrijving

Wekelijks op de hoogte gehouden worden van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen? Neem dan een gratis abonnement op nieuwsbrief de Europese Ster.