Nieuws

Rijk en provincies eens over Programmatische Aanpak Stikstof

28 april 2015

Provincies kunnen vanaf 1 juli 2015 vergunningen verlenen voor stikstofgevoelige activiteiten. Dit komt omdat Rijk en provincies het eens zijn geworden over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof). Het doel van…
Lees meer

Eerste EFSI projecten zijn goedgekeurd

De eerste vier EFSI projecten zijn goedgekeurd door de Europese Investeringsbank (EIB)  en het Europese Investeringsfonds. Met het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) wil de EIB risicovollere investeringen in…
Lees meer

Gemeenten hebben moeite met ondersteunen EU-migranten

Gemeenten hebben meer behoefte aan kennis over migranten uit Midden-, Oost- en Zuid-Europa. Dit blijkt uit een enquête over EU-migranten die door het Kennisplatform Integratie en Samenleving (KIS) is gehouden…
Lees meer

Veel veranderingen door herziene woningwet

De Eerste Kamer heeft onlangs groen licht gegeven voor de herziening van de Woningwet, waardoor deze per 1 juli 2015 van kracht wordt. Om meer duidelijkheid te verschaffen verschijnt er…
Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomsten over implementatie Richtlijn hergebruik overheidsinformatie

In samenwerking met Europa decentraal organiseert het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) voorlichtingsbijeenkomsten over de nieuwe Europese richtlijn hergebruik van overheidsinformatie. In juli 2015 moet de richtlijn in…
Lees meer

Verzending van de Europese Ster in mei

Vanwege Bevrijdingsdag, Hemelvaart en Pinksteren zal de Europese Ster in mei onregelmatiger verschijnen dan u gewend bent. Onderstaand een overzicht van de publicatiedata van komende maand: Maandag 4 mei verschijnt…
Lees meer

Nieuwe vacatures voor detachering bij de Europese Commissie

Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als zogenaamde ‘nationaal expert.’ Deze vacatures hebben als deadlines 25 mei en…
Lees meer

Nederland doet geen toezeggingen voor Europees Investeringsfonds

20 april 2015

Eurocommissaris Jyrki Katainen was op 14 april in Nederland ter promotie van het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). De Eurocommissaris maakt een rondgang door Europa, om lidstaten te vragen…
Lees meer

Green Deals blijken van belang voor Groene groei

Minister Kamp van Economische Zaken heeft een voortgangsrapportage over Green Deals van de periode 2011 tot 2014 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de rapportage komt naar voren dat Green…
Lees meer

Commissie keurt Nederlandse energiesubsidies goed

De Europese Commissie heeft de aanpassingen van de subsidieregeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) goedgekeurd. Met SDE+, dat elektriciteit, warmte en gas uit hernieuwbare bronnen wint, voldoet de Nederlandse overheid aan…
Lees meer

Nieuws Europa decentraal

Even voorstellen: Femke Salverda

10 april 2015

Femke Salverda is per 1 april gestart bij Europa decentraal als juridisch informatiemedewerkster. Het gaat om een hernieuwde samenwerking, want Femke werkte van september 2014 tot en met februari 2015…
Lees meer

Openbare consultatie voor nieuwe Aanbestedingswet

7 april 2015

Het ministerie van Economische Zaken heeft aangekondigd dat van vrijdag 3 april 2015 tot en met 5 mei 2015 de openbare consultatie voor de nieuwe Aanbestedingswet plaatsvindt. Deze nieuwe versie…
Lees meer

Internetconsultatie Aanbestedingswet

Van 3 april tot en met 5 mei 2015 vindt de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 plaats. De consultatiedocumenten zijn beschikbaar via deze link. Meer informatie hierover…
Lees meer

Herinnering: Deadline jaarlijkse staatssteunrapportage 18 maart 2015

12 maart 2015

Onlangs hebben decentrale overheden een verzoek ontvangen om gegevens aan te leveren voor de verplichte jaarlijkse staatssteunrapportage van de Europese Commissie. Vooralsnog heeft Europa decentraal nog maar van een beperkt…
Lees meer

Aankondiging jaarlijkse staatssteunrapportage

26 januari 2015

Medio februari 2015 moeten decentrale overheden weer rapporteren over hun steunmaatregelen uit 2014 in de jaarlijkse staatssteunrapportage. Het kenniscentrum Europa decentraal ondersteunt het ministerie van BZK bij de uitvoering van deze…
Lees meer

De Europese Ster in een nieuw jasje

13 januari 2015

Geachte lezer, Het zal u niet ontgaan: de Europese Ster heeft met ingang van het nieuwe jaar een uiterlijke metamorfose ondergaan. Graag vertellen wij u iets over de nieuwsbrief in…
Lees meer

‘SAM is there!’ Impressie Landelijk Staatssteunnetwerk (17 nov 2014)

28 november 2014

Bieden de nieuwe staatssteunregels meer kansen om subsidies ‘staatssteunproof’ te maken? En dragen ze ook daadwerkelijk bij aan verbetering van….

‘SAM is there!’ Impressie Landelijk Staatssteunnetwerk (17 november 2014)

24 november 2014

Bieden de nieuwe staatssteunregels meer kansen om subsidies ‘staatssteunproof’ te maken? En dragen ze ook daadwerkelijk bij aan verbetering van de interne markt? Tijdens het tweede congres van het Landelijk…
Lees meer

Herinnering symposium Europa Dichterbij op 8 december

10 november 2014

Hebt u zich al aangemeld voor het gratis symposium ‘Europa Dichterbij, editie 2014: En wat doe jij?’ op maandag 8 december in Leeuwarden? Inmiddels is het volledige programma bekend. Lees…
Lees meer

Laatste kans aanmelden gratis staatssteunbijeenkomst ‘s-Hertogenbosch

6 oktober 2014

Wat is staatssteun nou precies en hoe kan een decentrale overheid optimaal gebruik maken van de (nieuwe) staatssteunvrijstellingen? Deze vraag staat centraal bij informatiebijeenkomst van Europa decentraal over het nieuwe…
Lees meer

Nieuwsbrief inschrijving

Wekelijks op de hoogte gehouden worden van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen? Neem dan een gratis abonnement op nieuwsbrief de Europese Ster.