Nieuws

Nederlands investeringsplan voor elektrische auto’s goedgekeurd door de Commissie

29 juli 2015

De Europese Commissie heeft het Nederlandse plan om 33 miljoen euro uit te trekken voor de plaatsing en exploitatie van laadpalen voor elektrische auto’s goedgekeurd. Volgens de Europese Commissie is…
Lees meer

Wat betekenen open landgrenzen voor uw grensregio?

27 juli 2015

Het planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS hebben op 21 juli jl. het rapport ‘Arbeidsmarkt zonder grenzen’ gepubliceerd. Hierin staan de resultaten van een onderzoek beschreven naar hoe…
Lees meer

‘Koopovereenkomst in Harlingen met terugwerkende kracht staatssteun’

22 juli 2015

De rechtbank Noord-Nederland heeft zich uitgesproken in een geschil tussen de gemeente Harlingen en een lokaal bedrijf. Naar het oordeel van de rechtbank is er bij de koopovereenkomst, die tussen…
Lees meer

Uitkomsten evaluatie Aanbestedingswet 2012

13 juli 2015

In de Aanbestedingswet 2012 – de wet die onder meer de huidige Europese aanbestedingsrichtlijnen 2004/17 en 2004/18 implementeert- is bepaald dat binnen twee jaar na inwerkingtreding de effecten van de…
Lees meer

Europees Parlement toont ambitie met circulaire economie

Het Europees Parlement heeft op 8 juli ingestemd met het ambitieuze voorstel van de Finse Europarlementariër Sirpa Pietikäinen. In het voorstel staat nieuwe wetgeving met bindende afvaldoelstellingen, vernieuwde eco-designregels en…
Lees meer

ACM stuurt brief aan VNG over aanbieden van camperplaatsen en de Wet Markt en Overheid

De brief van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) aan de VNG is het resultaat van een onderzoek dat de ACM heeft gedaan naar het aanbieden van camperplaatsen door gemeenten,…
Lees meer

Europese regio’s pleiten voor klimaatacties

Regionale bestuurders hebben tijdens de Climate and Territories Summit in Lyon op 1 & 2 juli ambitieuze plannen gepresenteerd tegen klimaatverandering. Secretaris-generaal Frédéric Vallier van de Council of European Municipalities…
Lees meer

Provincies en gemeenten krijgen sterkere rol in nieuwe Wet natuurbescherming

De nieuwe Wet natuurbescherming is op 1 juli door de Tweede Kamer aangenomen. De nieuwe wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet, waarin Europese regelgeving…
Lees meer

Einde van 2015: wijzigingsvoorstellen Europese auteursrechtrichtlijn

Op 6 mei jl. heeft de Europese Commissie haar plannen gepresenteerd om te komen tot één digitale Europese markt; de Digital Single Market. De Commissie heeft in de plannen onder…
Lees meer

100ste kennisgeving decentrale overheid afgerond!

We zijn er! De honderdste kennisgeving is gedaan door de provincie Limburg onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Wilt u meer weten over staatssteun en de kennisgevingsprocedure? Kom dan naar de bijeenkomst …
Lees meer

Nieuws Europa decentraal

Zomerreces Europese Ster en helpdesk Europa decentraal

6 juli 2015

Op 13 juli zal de laatste Europese Ster verschijnen voor het zomerreces. De eerstvolgende nieuwsbrief van Europa decentraal en het HNP verschijnt weer op maandag 7 september. De telefonische helpdesk…
Lees meer

Hoe tevreden bent u met de website van Europa decentraal?

8 juni 2015

De website van Europa decentraal is een belangrijke dienst van het kenniscentrum. Europa decentraal streeft naar een duidelijke en toegankelijke website. We zijn er van overtuigd dat het altijd beter…
Lees meer

Even voorstellen: Femke Salverda

10 april 2015

Femke Salverda is per 1 april gestart bij Europa decentraal als juridisch informatiemedewerkster. Het gaat om een hernieuwde samenwerking, want Femke werkte van september 2014 tot en met februari 2015…
Lees meer

Openbare consultatie voor nieuwe Aanbestedingswet

7 april 2015

Het ministerie van Economische Zaken heeft aangekondigd dat van vrijdag 3 april 2015 tot en met 5 mei 2015 de openbare consultatie voor de nieuwe Aanbestedingswet plaatsvindt. Deze nieuwe versie…
Lees meer

Internetconsultatie Aanbestedingswet

Van 3 april tot en met 5 mei 2015 vindt de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 plaats. De consultatiedocumenten zijn beschikbaar via deze link. Meer informatie hierover…
Lees meer

Herinnering: Deadline jaarlijkse staatssteunrapportage 18 maart 2015

12 maart 2015

Onlangs hebben decentrale overheden een verzoek ontvangen om gegevens aan te leveren voor de verplichte jaarlijkse staatssteunrapportage van de Europese Commissie. Vooralsnog heeft Europa decentraal nog maar van een beperkt…
Lees meer

Aankondiging jaarlijkse staatssteunrapportage

26 januari 2015

Medio februari 2015 moeten decentrale overheden weer rapporteren over hun steunmaatregelen uit 2014 in de jaarlijkse staatssteunrapportage. Het kenniscentrum Europa decentraal ondersteunt het ministerie van BZK bij de uitvoering van deze…
Lees meer

De Europese Ster in een nieuw jasje

13 januari 2015

Geachte lezer, Het zal u niet ontgaan: de Europese Ster heeft met ingang van het nieuwe jaar een uiterlijke metamorfose ondergaan. Graag vertellen wij u iets over de nieuwsbrief in…
Lees meer

‘SAM is there!’ Impressie Landelijk Staatssteunnetwerk (17 nov 2014)

28 november 2014

Bieden de nieuwe staatssteunregels meer kansen om subsidies ‘staatssteunproof’ te maken? En dragen ze ook daadwerkelijk bij aan verbetering van….

‘SAM is there!’ Impressie Landelijk Staatssteunnetwerk (17 november 2014)

24 november 2014

Bieden de nieuwe staatssteunregels meer kansen om subsidies ‘staatssteunproof’ te maken? En dragen ze ook daadwerkelijk bij aan verbetering van de interne markt? Tijdens het tweede congres van het Landelijk…
Lees meer

Nieuwsbrief inschrijving

Wekelijks op de hoogte gehouden worden van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen? Neem dan een gratis abonnement op nieuwsbrief de Europese Ster.