Nieuws

Timmermans: werkbaarheid EU-regelgeving moet beter gecontroleerd worden

26 mei 2015

Op 19 mei heeft de Commissie, onder leiding van Eurocommissaris Frans Timmermans, een strategie gepresenteerd om EU-regelgeving effectiever en efficiënter te maken. Het belang van werkzame, begrijpelijke en uitvoerbare Europese…
Lees meer

Consultatie EU natuurrichtlijnen gelanceerd

De Europese Commissie vraagt zich af of de kosten van de vogel- en habitatrichtlijnen in verhouding staan met de resultaten die het oplevert. Daarom lanceert de Commissie een consultatie over…
Lees meer

Nieuwe staatssteunmogelijkheden bestrijding jeugdwerkloosheid

Onlangs was in het nieuws dat de Europese Commissie 1 miljard euro heeft vrijgemaakt om jeugdwerkloosheid te bestrijden. De lidstaten van de EU zijn dinsdag 19 mei akkoord gegaan met…
Lees meer

Europese ombudsman zet burgerrechten op agenda cohesiefondsen

De Europese Ombudsman Emily O’Reilly wil dat de Europese Commissie ervoor zorgt dat bij de besteding van cohesiefondsen, geen cohesieprogramma’s worden gesteund die de grondrechten van EU-burgers schenden. De Ombudsman…
Lees meer

Tweeluik: de herziene woningwet, staatssteun en DAEB

De Eerste Kamer heeft onlangs de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting aangenomen. Met deze wet beoogt de regering de dienstbaarheid van woningcorporaties aan het publiek belang te herstellen. Woningcorporaties hebben te…
Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomsten implementatie Richtlijn hergebruik overheidsinformatie zomer 2015

Let op: de voorlichtingsbijeenkomst van 26 mei te Utrecht is verplaatst naar maandag 22 juni In juli 2015 moet de Europese Richtlijn hergebruik overheidsinformatie in de nationale regelgeving geïmplementeerd zijn….
Lees meer

Herinnering: 18 juni 2015 voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert in samenwerking met kenniscentrum Europa decentraal en Actiz de voorlichtingsbijeenkomst ‘Hoe maak je decentralisaties in de zorg Europaproof?’ We willen u van…
Lees meer

Nieuwe vacatures voor detachering bij de Europese Commissie

Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als zogenaamde ‘nationaal expert.’ Deze vacatures hebben als deadlines 25 juni en…
Lees meer

Commissie geeft toestemming voor het vergassen van ganzen

12 mei 2015

De Europese Commissie geeft toestemming aan provincies om ganzen te doden door middel van vergassing. Voorheen was dit alleen toegestaan in een straal van 20 kilometer rond Schiphol om de…
Lees meer

Consultatie evaluatie Vogel- en Habitatrichtlijn

11 mei 2015

De Commissie heeft een consultatie gepubliceerd over de Vogel- en Habitatrichtlijn. De consultatie is bedoeld om adviezen over de huidige EU-wetgeving inzake natuurbehoud te verzamelen. Daarnaast wordt de uitvoering van…
Lees meer

Nieuws Europa decentraal

Save the date: 18 juni 2015 voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg

20 april 2015

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties organiseert in samenwerking met kenniscentrum Europa decentraal en Actiz de voorlichtingsbijeenkomst ‘Hoe maak je decentralisaties in de zorg Europaproof?’ We willen u van…
Lees meer

Even voorstellen: Femke Salverda

10 april 2015

Femke Salverda is per 1 april gestart bij Europa decentraal als juridisch informatiemedewerkster. Het gaat om een hernieuwde samenwerking, want Femke werkte van september 2014 tot en met februari 2015…
Lees meer

Openbare consultatie voor nieuwe Aanbestedingswet

7 april 2015

Het ministerie van Economische Zaken heeft aangekondigd dat van vrijdag 3 april 2015 tot en met 5 mei 2015 de openbare consultatie voor de nieuwe Aanbestedingswet plaatsvindt. Deze nieuwe versie…
Lees meer

Internetconsultatie Aanbestedingswet

Van 3 april tot en met 5 mei 2015 vindt de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 plaats. De consultatiedocumenten zijn beschikbaar via deze link. Meer informatie hierover…
Lees meer

Herinnering: Deadline jaarlijkse staatssteunrapportage 18 maart 2015

12 maart 2015

Onlangs hebben decentrale overheden een verzoek ontvangen om gegevens aan te leveren voor de verplichte jaarlijkse staatssteunrapportage van de Europese Commissie. Vooralsnog heeft Europa decentraal nog maar van een beperkt…
Lees meer

Aankondiging jaarlijkse staatssteunrapportage

26 januari 2015

Medio februari 2015 moeten decentrale overheden weer rapporteren over hun steunmaatregelen uit 2014 in de jaarlijkse staatssteunrapportage. Het kenniscentrum Europa decentraal ondersteunt het ministerie van BZK bij de uitvoering van deze…
Lees meer

De Europese Ster in een nieuw jasje

13 januari 2015

Geachte lezer, Het zal u niet ontgaan: de Europese Ster heeft met ingang van het nieuwe jaar een uiterlijke metamorfose ondergaan. Graag vertellen wij u iets over de nieuwsbrief in…
Lees meer

‘SAM is there!’ Impressie Landelijk Staatssteunnetwerk (17 nov 2014)

28 november 2014

Bieden de nieuwe staatssteunregels meer kansen om subsidies ‘staatssteunproof’ te maken? En dragen ze ook daadwerkelijk bij aan verbetering van….

‘SAM is there!’ Impressie Landelijk Staatssteunnetwerk (17 november 2014)

24 november 2014

Bieden de nieuwe staatssteunregels meer kansen om subsidies ‘staatssteunproof’ te maken? En dragen ze ook daadwerkelijk bij aan verbetering van de interne markt? Tijdens het tweede congres van het Landelijk…
Lees meer

Herinnering symposium Europa Dichterbij op 8 december

10 november 2014

Hebt u zich al aangemeld voor het gratis symposium ‘Europa Dichterbij, editie 2014: En wat doe jij?’ op maandag 8 december in Leeuwarden? Inmiddels is het volledige programma bekend. Lees…
Lees meer

Nieuwsbrief inschrijving

Wekelijks op de hoogte gehouden worden van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen? Neem dan een gratis abonnement op nieuwsbrief de Europese Ster.