Aanbestedingen

Om opdrachten voor bijvoorbeeld werken, diensten of leveringen aan een ondernemer te kunnen vergeven, moeten decentrale overheden eerst nagaan of er een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden. De regels hiervoor staan in de Europese Aanbestedingsrichtlijnen en sinds 1 april 2013 ook in de Aanbestedingswet.

Decentrale overheden kunnen onder Aanbestedingen inzicht krijgen in Europese regelgeving op het gebied van aanbesteden.

Aanbestedingsrichtlijnen

Aanbestedingsrichtlijn 2004/18 is van toepassing op overheidsopdrachten binnen de klassieke sectoren: werken, leveringen en diensten. Richtlijn 2004/17 is van toepassing op overheidsopdrachten binnen de speciale sectoren: water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten.

De richtlijnen waren in Nederland geïmplementeerd in de besluiten Bao en Bass. Op 1 april 2013 vervielen deze besluiten en vindt implementatie van de Europese richtlijnen plaats via de Aanbestedingswet.

Doel Aanbestedingsrichtlijnen

De Aanbestedingsrichtlijnen zijn onder andere opgesteld om binnen de EU, en ten behoeve van het tot stand komen van een interne markt, eerlijke en vrije concurrentie te stimuleren. De EU wil binnen dit kader een Europese ruimte voor overheidsopdrachten tot stand brengen.

Een goede toepassing van de richtlijnen moet opdrachtgevers brengen tot een professioneler inkoopproces. Integriteit van het bestuur, transparantie en het verkrijgen van het beste product tegen de voordeligste prijs staan hierbij hoog in het vaandel.

Regelgeving

Regels voor Europees aanbesteden kunnen als complex ervaren worden. Daarom moeten de richtlijnen kritisch bekeken worden, om te beoordelen of een opdracht van een decentrale overheid onder de aanbestedingsrichtlijnen valt. Naast regels uit de richtlijnen, vormen ook de uitspraken van het Hof van Justitie EU een belangrijke bron bij de interpretatie van de regels.

Brochure en factsheets

In het najaar van 2014 heeft de Europese Commissie een brochure en factsheets gepubliceerd over de belangrijkste wijzigingen in de nieuwe aanbestedings- en concessierichtlijnen. Decentrale overheden krijgen met deze regels te maken zodra ze in Nederland geïmplementeerd zijn. Dit gebeurt naar verwachting in het voorjaar van 2016.

Aanbestedingen

Nieuws

Aanbestedingen

Praktijkvragen

Aanbestedingen

Nederlandse standpunten