Grensoverschrijdende samenwerking

Nederland beschikt over een groot grensgebied, zeven van de twaalf provincies grenzen aan het buitenland. Al meer dan 50 jaar wordt gewerkt aan het verbeteren van de grensoverschrijdende samenwerking (GROS). Daaruit zijn succesvolle samenwerkingsvormen gekomen, zoals de EUregio’s en de Benelux.

Grenzen

Door cultuurverschillen en de verschillen in regelgeving is de grens nog steeds duidelijk aanwezig. Burgers worden hier dagelijks mee geconfronteerd. Dit zorgt voor problemen op onder andere het gebied van wonen, werken, onderwijs en zorg. Dat komt bijvoorbeeld doordat lidstaten de richtlijnen verschillend interpreteren, of omdat bij nieuwe wetgeving de impact op de grensregio’s niet altijd wordt meegenomen.

Financiële aspecten

Grensoverschrijdende samenwerking kent ook financiële aspecten, in de vorm van het benutten van Europese subsidies voor stimulerende grensoverschrijdende projecten. Meer informatie daarover vindt u onder Regionaal beleid en structuurfondsen.

Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking

In 2008 heeft de Raad voor het Openbaar Bestuur (Rob) op verzoek van de minister van BZK het advies ‘Besturen over Grenzen’ uitgebracht. Omdat voor het oplossen van bepaalde knelpunten het Rijk een grote rol kan spelen, werd voorgesteld om een Taskforce Grensoverschrijdende Samenwerking in te richten en een grensmakelaar aan te stellen. De knelpunten zijn later omgezet in actiepunten. De Taskforce had het doel om binnen een jaar de grootste knelpunten in de grensregio’s op te lossen. De grensregio’s, de buurlanden en de vakministeries hebben de handen ineen geslagen om dit mogelijk te maken. Meer informatie hierover vindt u onder Organisatie GROS.

Nieuwsbrief GROS

Vanaf september 2013 verstuurt de afdeling Europa en Binnenlands Bestuur van het ministerie van BZK maandelijks een digitale nieuwsbrief over grensoverschrijdende samenwerking. U kunt zich hier kosteloos abonneren. Voor meer informatie kunt u contact op nemen via postbus.gros@minbzk.nl. Hieronder vindt u een overzicht van de meest recente nummers.

Nieuwsbrief Grensoverschrijdende samenwerking april 2015
Nieuwsbrief Grensoverschrijdende samenwerking mei 2015
Nieuwsbrief Grensoverschrijdende samenwerking juni 2015

Eerdere nieuwsbrieven kunt u hier vinden.

 

Grensoverschrijdende samenwerking

Publicaties

Grensoverschrijdende samenwerking

Beleid

Grensoverschrijdende samenwerking

Wet- en regelgeving