Justitie, vrijheid en veiligheid

Decentrale overheden krijgen te maken met de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR). Deze waarborgt vrij verkeer voor personen en biedt de EU-burger een hoog niveau van bescherming. Onder de RVVR vallen grensoverschrijdende onderwerpen van gemeenschappelijk belang voor lidstaten. Denk aan:

Burgerrechten;
Mensenhandel;
- Terrorismebestrijding.

Decentrale overheden

Decentrale overheden zijn van groot belang bij de realisatie en uitvoering van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voor de burger. Denk bijvoorbeeld aan het bestrijden van geweld op straat en het bevorderen van een effectieve integratie van nieuwe EU-burgers tot burgerzaken en (Europese) verkiezingen.

Verdrag van Lissabon

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is het gemakkelijker om Europese regelgeving te maken voor de RVVR. Decentrale overheden krijgen hier steeds meer mee te maken.

Stockholm Programma

De EU ontwikkelt beleidsprogramma’s ter verbetering van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid. Momenteel loopt het Stockholm Programma waarop regelgeving wordt gebaseerd.

Justitie, vrijheid en veiligheid

Publicaties Europa decentraal