Services

Agenda

In de agenda vindt u belangrijke data zoals bijeenkomsten van Europa decentraal en derden en deadlines voor consultaties. De vermelding ervan is alleen bedoeld ter attendering; Europa decentraal geeft met plaatsing van de bijeenkomst geen kwaliteitsoordeel.

Presentatie op locatie

Regelmatig spreken de adviseurs van Europa decentraal op bijeenkomsten van gemeenten, provincies en/of waterschappen. Op de pagina Presentatie op locatie vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Month: Year:
« Prev September 2014 Next »
Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday
1
2
* Slim SamenwerkenSlim Samenwerken

Verbinding is voor Slim Samenwerken een sleutelwoord. Het programma investeert in wederkerige relaties met gemeenten, maar ook met het rijk en met andere netwerkpartners. Slim Samenwerken faciliteert de ontwikkeling en uitwisseling van kennis en ervaring rondom samenwerkingsvraagstukken. De professionals van Slim Samenwerken informeren gemeenten over relevante ontwikkelingen, halen kennis en ervaringen op bij gemeenten, analyseren die en brengen het resultaat daarvan terug. Dit kan allerlei samenwerkingsvraagstukken betreffen: tussen gemeenten, binnen gemeenten en tussen gemeenten en maatschappelijke partners. Slim Samenwerken participeert in een landelijk netwerk dat over de grenzen van bestuurlijke en ambtelijke domeinen opereert. Daarnaast voedt zij vanuit de opgedane praktijkkennis de belangenbehartiging die via het EC Bestuur & Recht plaatsvindt.

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
* PrinsjesdagPrinsjesdag


17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
* Infobijeenkomst ZwolleInfobijeenkomst Zwolle

Time: 13:00

Kenniscentrum Europa decentraal komt deze herfst naar u toe met een gratis informatiebijeenkomst over de nieuwe staatssteunregels. De adviseurs van het kenniscentrum nemen dan de belangrijkste wijzigingen in de Europese staatssteunregels met u door. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 29 september in het provinciehuis van Overijssel in Zwolle. De inloop is om 13:00 uur. Het programma start om 13.30 en duurt tot 16:30.

30
* VNG Europa netwerkbijeenkomst VNG Europa netwerkbijeenkomst

De jaarlijkse VNG Europa netwerk bijeenkomst vindt plaats op 30 september. De bijeenkomst zal in het teken staan van de nieuwe Europese fondsenperiode. De subsidiewijzer van de VNG, waarvan begin maart de eerste digitale versie verschijnt, zal tijdens deze bijeenkomst in drukvorm gepresenteerd worden. Verder staan presentaties op de rol over de nieuwe fondsen, en over hoe gemeenten zich voorbereiden op deze nieuwe fondsen periode. In de middag vinden workshops plaats over grensoverschrijdende samenwerking, over Horizon 2020, en voor G32 steden.

         
Category Key
 Aanbestedingen
 Cultuur, onderwijs en jeugd
 Diensten van algemeen belang
 Dienstenrichtlijn
 Diverse
 Europees mededingingsrecht
 Europees recht en beleid decentraal
 Grensoverschrijdende samenwerking
 Informatiemaatschappij
 Justitie, vrijheid en veiligheid
 Milieu en klimaat
 Omnibus Decentraal
 Regionaal beleid en structuurfondsen
 Staatssteun
 Vervoer
 Vrij verkeer
 Werkgelegenheid en sociaal beleid