laatste praktijkvraag
17 oktober 2016

Op 14 september 2016 is ‘Het programma over de circulaire economie’ gepresenteerd door het Rijk. Wat houdt het begrip circulaire economie nou precies in? Zijn er juridische en beleidsmatige ontwikkelingen gaande op het gebied van circulaire economie, en wat is de rol van de Europese Unie, het Rijk en de decentrale overheden hierin?

Bekijk het antwoord

In de spotlight

Aanbestedingswet

Op 1 juli 2016 zijn de herziene Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit in werking getreden. De wet implementeert de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25. Deze aanbestedingsrichtlijnen vervangen de voormalige richtlijnen...

Meer over dit onderwerp

Milieuverkenner

De MiliEUverkenner van het IPO en Europa decentraal, biedt u actuele, overzichtelijke en gedetailleerde informatie over Nederlandse en Europese milieuregelgeving. In de MiliEUverkenner vindt u de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze regelgeving, die...

Meer informatie

Nieuws
WEKELIJKS OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN?

Abonneer u dan op de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Risicoverdeling belangrijk bij aanbesteding van jeugdhulp
17 oktober 2016

De rechtbank Den Haag heeft op 5 oktober 2016  een uitspraak gedaan in een zaak omtrent de aanbesteding van contracten voor jeugdhulp. De rechter oordeelde dat beide gemeenten de aanbesteding…

Kennisuitwisseling tussen steden steeds gemakkelijker
17 oktober 2016

De Europese Commissie heeft drie nieuwe initiatieven gelanceerd ter bevordering van de Europese Agenda Stad. Zo moeten een Urban Data Platform, een “One-stop shop” portal en een reflectie rapport bijdragen…

Presentatie jaarverslag 2015: zijn EU fondsen op juiste wijze besteed?
17 oktober 2016

Op donderdag 13 oktober 2016 heeft de nieuwe president van de Europese Rekenkamer, Klaus-Heiner Lehne, het Jaarverslag 2015 van de Rekenkamer aan het Europees parlement gepresenteerd. Hij gewaarschuwde dat de Europese…