Bridge!

Betere EU-regelgeving voor lokale en regionale overheden
Ontdek de virtuele stad
for the english version click here
laatste praktijkvraag
19 september 2016

Onze gemeente wil aan de huisvestigingsvergunning van arbeidsmigranten uit de Europese Unie in de gemeente de eis koppelen dat deze arbeidsmigranten in de gemeente werkzaam moeten zijn. Mag onze gemeente dit doen of is een dergelijke verplichting in strijd met de Europese regels van vrij verkeer?

Bekijk het antwoord

In de spotlight

Aanbestedingswet

Op 1 juli 2016 zijn de herziene Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit in werking getreden. De wet implementeert de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25. Deze aanbestedingsrichtlijnen vervangen de voormalige richtlijnen...

Meer over dit onderwerp

Milieuverkenner

De MiliEUverkenner van het IPO en Europa decentraal, biedt u actuele, overzichtelijke en gedetailleerde informatie over Nederlandse en Europese milieuregelgeving. In de MiliEUverkenner vindt u de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze regelgeving, die...

Meer informatie

Nieuws
WEKELIJKS OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN?

Abonneer u dan op de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

State of the Union: Juncker maakt de balans op
19 september 2016

Gratis Wi-Fi in meer dan zesduizend gemeentes, dit was een van de vernieuwingen die gepresenteerd werd in de jaarlijkse ‘Staat van de Unie’. Op 14 september presenteerde de voorzitter van…

Vernieuwde EU-regels voor Auteursrecht
19 september 2016

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor de modernisering van het auteursrecht. De culturele diversiteit in Europa dient gestimuleerd te worden en er dient gezorgd te worden dat meer inhoud…

Commissie wil bindende doelstelling 30% energiebesparing in 2030
19 september 2016

Uit een gelekt voorstel voor de richtlijn energie-efficiëntie blijkt dat de Europese Commissie een EU-breed bindend doel van 30% energiebesparing in 2030 wil instellen. Decentrale overheden zetten zich al langere…