laatste praktijkvraag
24 oktober 2016

Onze gemeente bereidt zich voor op de harmonisering van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk, die wordt geregeld via de Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wko). Wij bekijken hoe wij de financiering van deze diensten straks vorm moeten geven. Wij zagen peuterspeelzaalwerk altijd als een Dienst van Algemeen Belang (DAB), waarop de staatssteunregels niet van toepassing waren. Is dat na de harmonisering straks ook nog zo?

Bekijk het antwoord

In de spotlight

Aanbestedingswet

Op 1 juli 2016 zijn de herziene Aanbestedingswet 2012 en het Aanbestedingsbesluit in werking getreden. De wet implementeert de Europese aanbestedingsrichtlijnen 2014/23, 2014/24 en 2014/25. Deze aanbestedingsrichtlijnen vervangen de voormalige richtlijnen...

Meer over dit onderwerp

Milieuverkenner

De MiliEUverkenner van het IPO en Europa decentraal, biedt u actuele, overzichtelijke en gedetailleerde informatie over Nederlandse en Europese milieuregelgeving. In de MiliEUverkenner vindt u de belangrijkste ontwikkelingen binnen deze regelgeving, die...

Meer informatie

Nieuws
WEKELIJKS OP DE HOOGTE WORDEN GEHOUDEN?

Abonneer u dan op de Europese Ster en mis niks van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen.

Europese Investeringsbank verstrekt Tele2 lening voor snel internet
24 oktober 2016

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft provider Tele2 € 125 miljoen geleend, met een garantstelling uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Tele2 gebruikt de lening om in Nederland en…

Index voor maatschappelijke groei in Europese lidstaten
24 oktober 2016

Wilt u ook weten wat de maatschappelijke groei in de 272 regio’s in de 28 verschillende lidstaten van de Europese Unie is? Bijvoorbeeld om een ontwikkelingsstrategie te bedenken. De Europese…

Bijeenkomsten: Staatssteunnetwerk en Masterclass Europees recht
24 oktober 2016

Wilt u als gemeente, provincie of waterschap meer weten over de Europese regels, of kennis binnen de organisatie over bijvoorbeeld aanbesteden, staatssteun of DAEB vergroten? Op 4 november 2016 vindt de…