Nieuws
Bijeenkomst
Herinnering: 1 oktober 2015 voorlichtingsbijeenkomst decentralisaties in de zorg

Gemeenten zijn sinds januari 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken…

open data
Wet hergebruik overheidsinformatie in werking getreden

Op 18 juli jl. is de Europese richtlijn hergebruik overheidsinformatie op nationaal niveau via de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who)…

Europa decentraal
survey
Herinnering: hoe tevreden bent u met de website van Europa decentraal?

De website van Europa decentraal is een belangrijke dienst van het kenniscentrum. Europa decentraal streeft naar een duidelijke en ...