1. Wie kan van de helpdesk gebruik maken?
- alle ambtenaren en bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen en samenwerkingsverbanden van gemeenten, provincies en/of waterschappen;
- alle medewerkers van de koepelorganisaties van gemeenten, provincies en waterschappen (VNG, IPO, Unie van Waterschappen);
- alle ambtenaren van de rijksoverheid en andere overheidorganen.

Als u niet tot deze groep behoort, kunt u wel gebruik maken van de informatie die Europa decentraal op de website aanbiedt.

2. Met welk soort vragen kan ik terecht bij de helpdesk?

Europa decentraal beantwoordt vragen over Europees beleid, Europese regelgeving en jurisprudentie waar medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen in de praktijk mee te maken krijgen.

3. Wat kunt u verwachten van het antwoord?
Het antwoord bevat:
- informatie over de actuele stand van zaken m.b.t. Europees beleid, Europese regelgeving en jurisprudentie;
- informatie over aankomend Europees beleid, Europese regelgeving en jurisprudentie;
- uitleg over Europees beleid, Europese regelgeving en jurisprudentie.

Indien van toepassing en beschikbaar treft u ook de volgende informatie aan:
- praktijkvoorbeelden;
- contactgegevens van 'lotgenoten' of andere betrokkenen;
- achtergrondinformatie.

4. Welke antwoorden krijgt u niet van Europa decentraal?
- Europa decentraal geeft u geen op maat gesneden juridisch advies, maar verschaft uitleg over Europese aangelegenheden. Voor een op maat gesneden juridisch advies kunt u terecht bij bijvoorbeeld advocatenkantoren en adviesbureaus;
- Europa decentraal beslist niet voor u wat u als gemeente, provincie of waterschap in een concreet geval moet doen of besluiten;
- Europa decentraal neemt geen standpunten in over voorgenomen of vastgesteld beleid, regelgeving of jurisprudentie;
- Europa decentraal behartigt geen belangen van decentrale overheden in Brussel.

5. Welke procedure volgt Europa decentraal als u een vraag hebt gesteld?
- Europa decentraal stuurt u een ontvangstbevestiging.
- Europa decentraal beantwoordt uw vraag binnen 5 werkdagen.
- Europa decentraal vraagt u om feedback te leveren op het antwoord.
- Europa decentraal registreert uw vraag in een database, die alleen voor medewerkers van Europa decentraal toegankelijk is. Eventuele openbaarmaking van de gegevens gebeurt anoniem, of Europa decentraal vraagt u om toestemming.
X

Helpdesk

Werkt u bij een gemeente, provincie of waterschap? Of bent u medewerker van VNG, IPO, UvW of een ministerie? Dan kunt u kosteloos bij Europa decentraal terecht voor al uw vragen over Europese decentrale aangelegenheden.

Vraag stellen

U kunt uw vraag via onderstaand formulier stellen. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een reactie. Ook kunt u telefonisch vragen stellen, iedere werkdag tussen 9.00 en 12.00 uur via 070 – 338 1090.

Burgers, bedrijven en overige instellingen

Onze Helpdesk is niet toegankelijk voor burgers, bedrijven of andere instellingen. Burgers kunnen met EU vragen terecht op deze website van de Europese Commissie. Ook bedrijven kunnen terecht op de website van de Europese Commissie.

Knellende EU regelgeving

Komt u, als medewerker van een decentrale overheid, ministerie of ander overheidsorgaan, wel eens Europese regelgeving tegen die uitvoeringsproblemen met zich mee brengt? Europa decentraal verzamelt dergelijke signalen. Dus ook wanneer (Europese) regelgeving lijkt te knellen, kunt u dit melden via onderstaand formulier.

Problemen bij het helpdeskformulier?

Ondervindt u technische problemen bij het versturen van onderstaand vragenformulier? U kunt uw vraag dan, onder vermelding van de foutmelding, doorsturen naar helpdesk@europadecentraal.nl. Wij sturen u een ontvangstbevestiging als het formulier bij ons is binnengekomen. Neem contact op via info@europadecentraal.nl of 070-338 1090 als u de ontvangstbevestiging niet heeft ontvangen.

Kunt u bepaalde informatie niet vinden op onze site? Of hebt u andere vragen of opmerkingen over onze website? Stuur dan een e-mail naar info@europadecentraal.nl.


Stel een vraag

Voornaam*  
Achternaam*  
Telefoonnummer  
E-mail*  
Organisatietype*   
Onderwerp*  
Vraagomschrijving*   
Door deze vraag te versturen ga ik akkoord met het protocol