Nieuws

Europees Parlement wil betere implementatie van biodiversiteitsstrategie

8 februari 2016

Het Europees Parlement heeft op 2 februari een resolutie aangenomen waarin zij pleiten voor betere implementatie van de biodiversiteitsstrategie. Met het eigen-initiatief rapport signaleert het Parlement dat aanvullende maatregelen nodig…

Lees meer

EU en VS bereiken akkoord over kader uitwisseling data

De Europese Unie en de Verenigde Staten zijn dinsdag 2 februari tot een akkoord gekomen over een kader in de onderhandelingen over data-uitwisseling. In dit nieuwe akkoord wordt de privacy…

Lees meer

Commissie Corbey presenteert actieplan voor biobased economy

De Commissie Corbey heeft op 29 januari het actieplan ‘Afval: duurzaam gebruik en beheer van biomassastromen’ gepresenteerd. De Commissie concludeert dat de Nederlandse interpretatie van de EU afvalkaderrichtlijn de Nederlandse…

Lees meer

Aankondiging jaarlijkse staatssteunrapportage

Medio februari 2016 ontvangen alle gemeenten en provincies het verzoek om gegevens aan te leveren over in 2015 verleende steun voor de jaarlijkse…

Lees meer

Europa decentraal publiceert kroniek praktijkvragen 2015

Tegen welke Europees rechtelijke vraagstukken lopen decentrale overheden zoal aan? De nieuwe ‘kroniek praktijkvragen 2015’ biedt een –geanonimiseerde- selectie van vragen die afgelopen jaar aan Europa decentraal zijn gesteld. Europese…

Lees meer

Kwaliteit van leven in Europese steden ligt hoog

Uit het Eurobarometer enquête naar de kwaliteit van leven in Europese steden blijkt dat Europeanen zeer tevreden zijn over hun leefomstandigheden. De respondenten in de onderzochte Nederlandse steden zijn bovengemiddeld…

Lees meer

Doelstellingen commissies Comité van de Regio’s 2016 bekendgemaakt

De zes commissies van het Comité van de Regio’s hebben hun doelstellingen voor 2016 bepaald. De commissies gaan zich richten op het stimuleren van economische groei in regio’s en steden,…

Lees meer

Werkgelegenheid verbeteren door werken over de grens te stimuleren

1 februari 2016

Om het werken en ondernemen over de grens makkelijker te maken, worden er tal van initiatieven ontplooid. Werkzoekenden in de grensstreken zullen begeleid worden naar werk over de grens. Zo…

Lees meer

Ontwikkelingen dienstenrichtlijn: Raad van State spreekt zich uit

Herinnert u zich de uitspraak van het Hof van Justitie over taaleisen en raamprostitutie nog? Of over exploitatievergunningen voor rondvaartboten? Is bijvoorbeeld het stellen van een taaleis in strijd met…

Lees meer

Rekenkamer: Lidstaten kunnen draagvlak EU vergroten door meer transparantie

De EU-lidstaten kunnen het draagvlak voor de EU vergroten door transparanter te zijn over de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de besteding van EU-geld. Dit zegt de Algemene Rekenkamer in…

Lees meer

Nieuws Europa decentraal

De website van Europa decentraal wordt vernieuwd!

8 februari 2016

Nieuw op de website van Europa decentraal: de themapagina’s. Wilt u meer weten over zeer actuele onderwerpen, zoals het Nederlands EU-voorzitterschap of TTIP? Wij hebben alle informatie voor u overzichtelijk gebundeld.

Lees meer

Notitie Implementatie Aanbestedings-richtlijnen in Aanbestedingswet

18 januari 2016

Europa decentraal heeft de bestaande notitie over de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen geactualiseerd. Eind oktober heeft het …

Lees meer

Kennisgevingen-barometer: decentrale overheden doen het goed

12 januari 2016

Heeft u altijd al willen weten hoe decentrale overheden gebruikmaken van kennisgevingen? Op 11 januari 2016 heeft Europa decentraal de “kennisgevingen-barometer” gepubliceerd. Deze barometer bevat een reeks grafieken met informatie…

Lees meer

De Werken met Europa Borrel op dinsdag 12 januari

30 november 2015

Wilt u de speciaal gezant voor de Urban Agenda ontmoeten? Dan bent u van harte uitgenodigd om op 12 januari 2016 de Werken met Europa borrel bij Europa decentraal bij…

Lees meer

Word jij onze nieuwe stagiair nieuwsvoorziening?

18 november 2015

‘Europese regels in duidelijke taal.’ Dat is het motto van kenniscentrum Europa decentraal. Het kenniscentrum informeert en adviseert gemeenten, provincies en waterschappen over de doorwerking van Europees recht en beleid…

Lees meer

Voorlichtingsbijeenkomst Wet Hergebruik Overheidsinformatie

4 november 2015

Europa decentraal organiseert, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), opnieuw een voorlichtingsbijeenkomst over de Wet Hergebruik overheidsinformatie. In juli 2015 is de Europese richtlijn hergebruik…

Lees meer

‘Zuiver lokaal, wat mag er allemaal?’ Europa decentraal publiceert factsheet

2 november 2015

Verstrekt uw gemeente subsidie aan een zorginstelling? Of wordt er vanuit uw provincie steun verleend voor culturele projecten? Zo ja, is hier dan sprake van staatssteun? Niet altijd. Eén van…

Lees meer

Commissie publiceert Nederlandstalige AGVV checklists

26 oktober 2015

In juli 2014 is de nieuwe Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van de Europese Commissie (hierna: de Commissie) in werking getreden. Om het gebruik van deze verordening te vergemakkelijken, heeft de Commissie…

Lees meer

Europa decentraal zoekt juridisch adviseur

12 oktober 2015

Wilt u zich ontwikkelen als expert op verschillende Europese vakgebieden voor decentrale overheden en interessante contacten onderhouden? Kenniscentrum Europa decentraal zoekt een juridisch adviseur ter uitbreiding van het adviseursteam. (detachering…

Lees meer

26 november: bijeenkomst Landelijk Staatssteunnetwerk

1 oktober 2015

Op donderdag 26 november 2015 zal de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijke Staatssteunnetwerk plaatsvinden. Tijdens de bijeenkomst zal op een informele manier worden ingegaan op diverse actuele ontwikkelingen. Heeft u…

Lees meer

Nieuwsbrief inschrijving

Wekelijks op de hoogte gehouden worden van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen? Neem dan een gratis abonnement op nieuwsbrief de Europese Ster.