Zoeken
Periode
Onderwerpen
Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Schrijf u hier in voor de wekelijkse nieuwsbrief ‘de Europese Ster’ en blijf op de hoogte!

staatssteun4
Mededeling staatssteun (Notion of State aid) is aangenomen

Donderdag 18 mei 2016 heeft de Europese Commissie de definitieve versie van de mededeling staatssteun (in het Engels de ‘Notion of State aid’) aangenomen. Deze mededeling is het sluitstuk van het State Aid Modernization (SAM) programma, waar door velen lange tijd reikhalzend naar werd uitgekeken. De Notion of State aid biedt een leidraad in het staatssteunrecht. Daarnaast vervangt deze mededeling onder andere de mededeling grondtransacties.

Lees het volledige bericht

ED breedband
Kamerbrief geeft duidelijkheid over stand van zaken aanleg breedband

Op 19 mei 2016 stuurde minister Kamp van Economische Zaken (EZ) een brief aan de Tweede Kamer waarin hij een overzicht schetst van de actuele ontwikkelingen omtrent de aanleg van breedband. Daarnaast gaat hij in op de inzet van het ministerie van EZ voor de facilitering van de aanleg van snel internet in het buitengebied. Bijvoorbeeld door oprichting van een kennisplatform voor de uitwisseling van informatie en best practices.

Lees het volledige bericht

3. digital
Digitale interne markt een jaar na lancering: wat is de stand van zaken?

Op het lijstje van tien prioriteiten van de Juncker commissie staat de Digital Single Market (DSM) op nummer twee. Volgens de Commissie is het hoog tijd om de Europese interne markt klaar te stomen voor het digitale tijdperk. Bestaande online barrières voor burgers en bedrijven moeten verdwijnen. Een jaar na de lancering maken we de balans op; hoe staat het met de ambitieuze plannen van Eurocommissarissen Ansip en Oettinger?  Lees het volledige bericht

Publicatie
Publicatie akkoord EU-instellingen over Beter Wetgeven

Het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie is op 12 mei 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). De komende tijd zal de EU daarom aandacht besteden aan de implementatie van dit akkoord.
Lees het volledige bericht

6. Cretu
Commissaris Cretu rekent op regio’s bij moderniseren EU regionaal beleid

Tijdens een ontmoeting op 17 mei jl. tussen de regionale vertegenwoordigingen in Brussel  en Commissaris Cretu werden Nederlandse en Duitse regio’s genoemd als bondgenoten van de Commissie bij het moderniseren van EU regionaal beleid. Aan dit verzoek werd donderdag 19 mei gelijk gehoor gegeven, de publicatie over betere regelgeving werd namens de Nederlandse provincies persoonlijk aan Cretu overhandigd.

Lees het volledige bericht

Europalezing2
13 juni Europalezing over Cultureel erfgoed onder vuur

De gemeente Den Haag ondersteunt de Europalezing die elk jaar in Den Haag wordt gehouden.

De lezing heeft dit jaar als thema Cultureel erfgoed onder vuur en behandelt het vraagstuk van de bescherming van cultureel erfgoed in tijden van conflict. Dit thema is buitengewoon actueel door de gebeurtenissen in het Midden-Oosten, Afghanistan en Midden-Afrika.

Lees het volledige bericht

Stage
Nieuwe vacatures voor detachering bij de Europese Commissie

Het is mogelijk om als ambtenaar voor een aantal jaren te worden gedetacheerd bij de Europese Commissie (EC) als zogenaamde ‘nationaal expert.’ Deze vacatures hebben als deadline 25 juli 2016.

Nationaal experts worden voor een periode van twee of drie jaar ingezet bij een van de Directoraten Generaal van de EC of in sommige gevallen bij een andere Europese instelling. De betaling geschiedt vanuit de detacherende overheidsorganisatie.

Lees het volledige bericht

Law3
Algemene Verordening Gegevensbescherming treedt in werking op 25 mei 2016

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal op 25 mei 2016 in werking treden. Dit betekent dat decentrale overheden tot 25 mei 2018 hebben om aan de regels uit de AVG te voldoen. U kunt hierbij denken aan het verplicht aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming, het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling of uitvoering geven aan de rechten van de betrokkenen. Lees het volledige bericht

2 ESIF
Brede oproep tot vereenvoudiging in Europese structuur- en investeringsfondsen

“We moeten niet wachten tot na 2020 om de controledruk bij Europese structuur- en investeringsfondsen aan te pakken. Op korte termijn kan al veel worden gedaan”, aldus Gedeputeerde van de Provincie Flevoland Michiel Rijsberman. Hij deed deze uitspraak namens de Nederlandse provincies tijdens een tweedaags evenement georganiseerd door Iskra Mihaylova, voorzitter van de REGI commissie in het Europees Parlement.

Lees het volledige bericht