Zoeken
Periode
Onderwerpen
Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Schrijf u hier in voor de wekelijkse nieuwsbrief ‘de Europese Ster’ en blijf op de hoogte!

Slechts vijf lidstaten halen implementatiedeadline aanbestedingsrichtlijnen

De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen moesten voor 18 april 2016 geïmplementeerd zijn in de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie. Slechts vijf lidstaten – te weten: Denemarken, Hongarije, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Bulgarije – hebben de Europese Commissie laten weten dat zij de Europese richtlijnen hebben geïmplementeerd. De overige 23 lidstaten hebben de implementatiedeadline niet gehaald.

Lees het volledige bericht

TTIP
SER-advies beoordeelt uitgangspunten TTIP-onderhandelingen

Op 15 april 2016 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een advies uitgebracht over TTIP. Naast arbeidsnormen met betrekking tot TTIP, gaat de SER in het adviesrapport ook in op de waarborgen in TTIP voor de bescherming van publieke belangen. Met het advies wil de SER een bijdrage leveren aan een weloverwogen beoordeling van inhoud en proces van TTIP door het kabinet en het Nederlandse parlement.

Lees het volledige bericht

Eurocommissaris Katainen bedankt Nederlandse provincies voor inzet en steun bij EFSI

Tijdens het HNP seminar over het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI) op 21 april jl. stonden de Nederlandse inzet en het indienen van projecten centraal. Met behulp van sprekers en twee panelsessies werd antwoord gezocht op de vraag hoe EFSI goed in Nederland in te zetten voor projecten. Vicepresident Katainen ziet hierin een belangrijke rol voor de regionale overheden. Lees het volledige bericht

Spoornetwerk
Overeenkomst over integratie Europees spoornetwerk

De Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement zijn het op 19 april 2016 eens geworden over een principeakkoord voor de integratie van het Europees spoornetwerk. Dit akkoord over het zogenoemde 4de Spoorwegpakket betreft voorstellen van de Europese Commissie om de markt van de spoorwegsector open te stellen. Hierdoor kunnen de concurrentie en de dienstverlening worden verbeterd.

Lees het volledige bericht

Nieuwe CEF transport calls in najaar 2016 verwacht

De Europese Commissie heeft de werkprogramma’s 2016 voor de Connecting Europe Facility (CEF) transport vastgesteld. Deze werkprogramma’s zijn het uitgangspunt voor nieuwe calls in het najaar van 2016. Naar verwachting zijn drie calls interessant voor Nederlandse belanghebbenden; vrachtvervoersdiensten, reductie van geluidsoverlast op het spoor en synergieprojecten tussen transport en energie.

Lees het volledige bericht

Europese toezichthouders beoordelen EU-VS Privacyschild

De conceptovereenkomst tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) over de uitwisseling van gegevens moet op een aantal punten worden aangepast. Dat vinden de Europese toezichthouders die woensdag 14 april 2016 hun oordeel uitspraken over deze conceptovereenkomst. De Europese Commissie staat nu onder druk om deze opmerkingen mee te nemen in haar uiteindelijke besluit.

Lees het volledige bericht

Het Comité van de Regio’s als voorbeeld van nieuwe democratische structuren in Europa

In een op woensdag 20 april in Brussel gepresenteerd boek wordt de Europese Unie en diens democratisch tekort onder de loep genomen. Het boek, getiteld ‘Shaping EU policy from below, EU democracy and the Committee of the Regions’, constateert dat de rol en invloed van het Comité van de Regio’s groter is dan verwacht. Het Comité staat symbool voor de veranderingen in de democratische structuur binnen de EU.

Lees het volledige bericht

Vacature stageplaats Europa decentraal

‘Europese regels in duidelijke taal’. Dat is het motto van kenniscentrum Europa decentraal. Het kenniscentrum informeert en adviseert gemeenten, provincies en waterschappen over de doorwerking van Europees recht en beleid op decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Gegevensbescherming
Nieuwe wetgeving bescherming persoonsgegevens goedgekeurd

De Europese Unie is akkoord gegaan met de nieuwe wetgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Op 8 april 2016 heeft de Raad van Ministers van de EU zijn standpunt in eerste lezing vastgesteld. Vervolgens heeft het Europees Parlement op 14 april 2016, tijdens de plenaire vergadering van het Parlement, deze nieuwe wetgeving goedgekeurd. De wetgeving is nog niet gepubliceerd in het publicatieblad en dus nog niet in werking getreden.

Lees het volledige bericht