Zoeken
Periode
Onderwerpen
Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Schrijf u hier in voor de wekelijkse nieuwsbrief ‘de Europese Ster’ en blijf op de hoogte!

Worker In Warehouse Preparing Goods For Dispatch
Gele kaart ‘gelijk loon’ detacheringsrichtlijn genegeerd

Afgelopen mei trokken elf lidstaten een gele kaart tegen het voorstel om de detacheringsrichtlijn te herzien. Deze gele kaart is door de Europese Commissie genegeerd. Met het herzieningsvoorstel wil de Commissie het verschil in loon tussen gedetacheerde en nationale werknemers verkleinen; gedetacheerden moeten hetzelfde loon gaan verdienen als wat gebruikelijk is in de lidstaat waar zij tijdelijk werken. Lees het volledige bericht

invest euro
Europese regio’s en steden lanceren investeringsplan met Verklaring van Bratislava

De daling van overheidsinvesteringen in de EU moet aangepakt worden om toenemende regionale verschillen te reduceren, duurzame groei te ondersteunen en het vertrouwen van burgers te herstellen. Zo stellen lokale en regionale bestuurders uit heel Europa in een verklaring die zij tijdens de tweedaagse top van regio’s en steden in Bratislava hebben aangenomen. Hierin wordt de EU opgeroepen regelgeving te verbeteren en meer publiek-private investeringen aan te trekken.   Lees het volledige bericht

European flag in front of the European Parlement in Brussels
REFIT Platform bijeengekomen voor advies aan de Europese Commissie

Onlangs is het gehele REFIT Platform, bestaande uit de stakeholdersgroep en de lidstatengroep, bijeengekomen in Brussel om de Europese Commissie te adviseren over mogelijkheden en kansen voor betere Europese regelgeving. Dit advies zal de Europese Commissie meenemen bij het opstellen van het Commissie Werkprogramma 2017. Tevens zal het advies binnenkort gepubliceerd worden op de website van het REFIT Platform. Lees het volledige bericht

better regulation
Europese Commissie zet volgende stap in Betere Regelgeving agenda

Op 1 juli jl. presenteerde de Europese Commissie een nieuw online feedback tool als onderdeel van de betere regelgeving agenda. Hiermee biedt de Commissie een nieuwe mogelijkheid voor belanghebbenden om deel te nemen aan het EU wetgevingsproces. Op voorstellen voor gedelegeerde en uitvoeringshandelingen kan nu publieke feedback worden gegeven. De termijn voor reageren is 4 weken. Lees het volledige bericht

Klimaattop
Steden en regio’s hebben sleutelrol in toekomst Europese energiemarkt

De EU ondergaat momenteel een grondige herziening van het energielandschap. Europese steden en regio’s hebben een bepalende rol bij het vormgeven van nieuw EU klimaat- en energiebeleid. Een belangrijk doel is een succesvolle implementatie van het COP21 akkoord dat in Parijs is gesloten. Er ligt een uitdaging om deze klimaatafspraken te vertalen naar concrete projecten die aantrekkelijk zijn voor investeerders. Lees het volledige bericht

Conceptual image of law enforcement, justice and sentencing with a closeup view of a wooden judges gavel lying on a law book
1 juli 2016: Nieuwe aanbestedingswet treedt in werking

De herziene Aanbestedingswet is vanaf 1 juli 2016 van kracht. Deze gewijzigde wet blijft de Aanbestedingswet 2012 heten. Het aanbestedingsdossier op de website van Europa decentraal zal vanaf deze datum worden aangepast aan de nieuwe regelgeving. Deze wijzigingen zijn nodig naar aanleiding van de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen die met de nieuwe Aanbestedingswet 2012 nu ook in de Nederlandse rechtsorde geïmplementeerd zijn.

Lees het volledige bericht

Europese milieuministers bevestigen prioriteit actieplan circulaire economie

De Raad van de EU heeft zich positief uitgesproken over het actieplan voor circulaire economie van de Europese Commissie. De Milieuraad, onder voorzitterschap van staatssecretaris Sharon Dijksma, benadrukt in haar conclusies het belang van goede implementatie, samenwerking met diverse stakeholders en ruimte voor innovatie om een succesvolle transitie te realiseren. De Raad steunt daarbij ook het Commissie initiatief voor de Europese Innovation Deals.

Lees het volledige bericht