Zoeken
Periode
Onderwerpen
Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Europese begroting aangenomen door Europees Parlement

Op 1 december heeft het Europees Parlement de Europese begroting voor het jaar 2017 officieel goedgekeurd. De begroting voor de Europese Unie voor bedraagt € 157,8 miljard. Het Parlement heeft de begroting aangenomen met 438 stemmen vóór en 194 tegen. Na het besluit is de stemming afgesloten door Martin Schulz, voorzitter van het Parlement.

Lees het volledige bericht

Kansen voor Nederlandse grensregio’s bij wegnemen barrières

Op 23 november 2016 verscheen het rapport ‘De arbeidsmarkt aan de grens met en zonder grensbelemmeringen’ van het Centraal Planbureau. Hieruit blijkt dat de Nederlandse grensregio in potentie meer werkgelegenheid en een hoger loonniveau kan bieden. In het grensgebied vormt de landsgrens namelijk nog altijd een barrière voor de arbeidsmarkt.

Lees het volledige bericht

Europees energie efficiëntie fonds biedt hulp bij financieringsaanvraag

Het Europees energie efficiëntie fonds (EEEF) heeft een technische assistentie faciliteit geopend. Provincies, gemeenten en andere publieke autoriteiten kunnen t/m 23 december 2016 via het EEEF deze technische assistentie aanvragen. Het EEEF biedt hulp aan ambitieuze publieke begunstigden bij de ontwikkeling van duurzame energie investeringsprogramma’s.

Lees het volledige bericht

High Level Group doet aanbevelingen omtrent ‘gold-plating’

Tijdens de vierde bijeenkomt van de ‘High Level Group monitoring simplification for beneficiaries of ESI Funds’ (HLG) op 21 juni 2016 heeft de expertgroep de belemmeringen van gold-plating binnen de Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI-fondsen) besproken. Gold-plating wordt als een van de voornaamste oorzaken voor extra administratieve lasten gezien. Op 16 november 2016 zijn vervolgens de conclusies en aanbevelingen aan de Europese Commissie voorgelegd.

Lees het volledige bericht

Commissie zet volgende stappen voor duurzaam Europa

Op 22 november 2016 heeft de Europese Commissie uiteengezet hoe zij duurzame ontwikkeling in Europa en de rest van de wereld wil bewerkstelligen. “Voor de toekomst van onze kinderen en onze planeet stellen wij de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN en duurzaamheid centraal in ons werk”, aldus eerste vicepresident Frans Timmermans.

Lees het volledige bericht

Wanneer toegang tot milieudocumenten?

Het Europese Hof van Justitie heeft zich in twee zaken uitgesproken over het recht op toegang tot milieu-documenten. Welke informatie valt onder het begrip ‘informatie over emissies in het milieu’ in de zin van richtlijn 2003/4 en verordening 1367/2006? Tot welke milieu-documenten moet een persoon toegang krijgen wanneer zij dit verzoekt op grond van deze Europese wet- en regelgeving?

Lees het volledige bericht

Luchtkwaliteit moet beter: nieuwe normen voor belangrijkste vervuilers

Het Europees Parlement heeft op 23 november 2016 tijdens de plenaire sessie in Straatsburg officieel ingestemd met de Commissievoorstellen voor de aanscherping van nationale uitstootplafonds. In juli 2016 bereikten de lidstaten, de Europese Commissie en het Parlement reeds een informeel akkoord over de nieuwe NEC-richtlijn. Het Europees Parlement heeft het akkoord nu dus definitief goedgekeurd.

Lees het volledige bericht

Bijeenkomst over de toekomst EU-fondsen na 2020

“Nederlandse provincies zetten in op een sterk, regionaal investeringsbeleid na 2020”. Dit was de centrale boodschap die, namens het IPO, werd ingebracht tijdens de Europese stakeholdersvergadering over de Toekomst van het Cohesiebeleid na 2020. Op uitnodiging van rapporteur Michael Schneider leverden zo’n zestig  regio’s en EU-koepelorganisaties input voor een te maken advies van het Comité van de Regio’s over dit onderwerp.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie stelt economische prioriteiten voor 2017

Op 16 november presenteerde de Commissie het ‘European Semester Autumn Package’. Hier worden de sociale en economische prioriteiten voor het komende jaar in beschreven. Zo stelt de Commissie dat de eurozone een positievere koers moet varen, en dat de werkgelegenheid en jeugdwerkloosheid centraal moeten staan in 2017. Het pakket bestaat uit zes verschillende middelen die bijdragen aan de vorming van de prioriteiten.

Lees het volledige bericht

Klimaatakkoord van Parijs besproken in Marrakesh

Het klimaatakkoord van Parijs is op 4 november 2016 officieel in werking getreden. Wat de volgende stappen in de aanpak van klimaatverandering zijn, werd door de leden van de Verenigde Naties besproken tijdens de klimaatconferentie in Marrakesh van 7 tot 18 november 2016. Enkele prioriteiten op de conferentie zijn: de rol van steden, het gebruik van zonne-energie en de opschoning van de oceanen.

Lees het volledige bericht