Zoeken
Periode
Onderwerpen
Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

State of the Union: Juncker maakt de balans op

Gratis Wi-Fi in meer dan zesduizend gemeentes, dit was een van de vernieuwingen die gepresenteerd werd in de jaarlijkse ‘Staat van de Unie’. Op 14 september presenteerde de voorzitter van de Europese Commissie Juncker de beleidsplannen voor het nieuwe parlementaire jaar. Juncker benadrukte dat, na de teleurstellingen van afgelopen jaar, het komende jaar cruciaal wordt voor de integratie van de Europese Unie.

Lees het volledige bericht

Vernieuwde EU-regels voor Auteursrecht

De Europese Commissie heeft voorstellen gedaan voor de modernisering van het auteursrecht. De culturele diversiteit in Europa dient gestimuleerd te worden en er dient gezorgd te worden dat meer inhoud online beschikbaar wordt. De voorstellen zijn een cruciaal onderdeel van de digitale interne markt strategie van de Europese Commissie.

Lees het volledige bericht

Nederland stap dichterbij ratificatie klimaatakkoord Parijs

Op 16 september jl. heeft de Rijksministerraad het Klimaatakkoord van Parijs goedgekeurd. Hiermee bindt het kabinet zich aan de wereldwijde doelstelling om de gemiddelde temperatuurstijging te beperken tot ruim beneden de 2 graden. De goedkeuring is een belangrijke stap op weg naar de officiële ratificatie van het COP 21 verdrag. Dat gebeurt wanneer de Tweede en Eerste Kamer instemmen.

Lees het volledige bericht

Lozingsregels, Omgevingswet en de EU

Vanaf 2020 ontstaat er meer beleidsruimte voor de decentrale overheden rond lozing. De nieuwe Omgevingswet stelt dat er zelf kaders vastgesteld mogen worden met betrekking tot lozing in het riool, het oppervlakte water en in de bodem. Deze beleidsruimte mag echter niet zorgen voor willekeur, stellen de UvW, Vewin, IPO en VNG. Daarnaast vinden veel van de regels omtrent afvalwater en lozing hun oorsprong in Europese wet- en regelgeving.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie lanceert EFSI 2.0

Het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), ook wel bekend als het Juncker plan, heeft een succesvol eerste jaar achter de rug en gaat de tweede fase in. In de Staat van de Unie presenteerde Jean-Claude Juncker afgelopen week de toekomst van het investeringsplan. EFSI wordt verlengd tot 2020 en verdubbelt in financiële capaciteit.

Lees het volledige bericht

Vereenvoudiging prioriteit op agenda Eurocommissaris Cretu

Op 6 september jl. sprak Michiel Rijsberman, gedeputeerde Provincie Flevoland, bestuurlijk dossierhouder cohesiebeleid binnen het HNP en lid van het Comité van de Regio’s, met Eurocommissaris Corina Cretu over het belang van simplificatie. Cretu en haar kabinet ontvangen graag concrete voorbeelden vanuit de Nederlandse situatie over de voorwaarden voor een Single Information Single Audit (SiSa) systeem, gebaseerd op institutioneel vertrouwen.

Lees het volledige bericht

Kamerbrief over dialoogmogelijkheden aanbesteden in de jeugdzorg

Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) heeft de Kamer ingelicht over aanbestedingen in de jeugdzorg en over mogelijkheden om inspectietoezicht in de jeugdzorg integraal vorm te geven. Aanleiding voor de kamerbrief was de eerder geuite zorg over dialoogmogelijkheden bij jeugdzorgaanbestedingen na de wijziging van de Aanbestedingswet 1 juli 2016.

Lees het volledige bericht

Gebruik van EFSI en synergiën met ESI-fondsen nog onvoldoende

De commissie regionale ontwikkeling van het Europees Parlement heeft zich kritisch uitgelaten over het Europees fonds voor strategische investeringen. Volgens de parlementariërs zijn de gefinancierde projecten niet strategisch genoeg en moet het selectieproces van de EIB transparanter worden. Rapporteur Mercedes Bresso wil regio’s directer betrekken bij dit debat en stelt voor een hoorzitting met het Comité van de Regio’s te organiseren om ervaringen uit te wisselen.

Lees het volledige bericht

Nieuwe Cork verklaring vormt basis voor discussies over toekomst GLB

Op 6 september jl. presenteerde een groot aantal Europese stakeholders de Cork 2.0 verklaring. Door deze verklaring wordt de regie teruggegeven aan projecten en initiatieven op lokaal en regionaal niveau. Er moet meer erkenning komen voor het potentieel van plattelandsgebieden om innovatieve en duurzame oplossingen aan te dragen voor maatschappelijk uitdagingen. Plattelandsgemeenschappen moeten daarnaast een actieve rol spelen in de kenniseconomie, o.a. door onderzoek en ontwikkeling.

Lees het volledige bericht