Zoeken
Periode
Onderwerpen
Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Prioriteiten voorzitterschap Malta: migratie en veiligheid

Op 1 januari 2017 heeft Malta het halfjaarlijks roterende EU-voorzitterschap overgenomen van Slowakije. Malta, de kleinste EU-lidstaat, krijgt hiermee voor het eerst de leiding over de Europese ministerraden. Op de ambitieuze prioriteitenlijst staan de onderwerpen migratie, asiel en veiligheid bovenaan.

Lees het volledige bericht

Handreiking Staatssteun voor de overheid gepubliceerd

Onlangs is de Handreiking Staatssteun voor de overheid gepubliceerd. Deze handreiking is opgesteld naar aanleiding van de modernisering van de staatssteunregels, en de toegenomen verantwoordelijkheid voor decentrale overheden die daarmee gepaard gaat. Zodoende kan de handreiking dienen als hulpmiddel voor alle decentrale overheden die meer informatie willen over de verschillende aspecten van staatssteun.

Lees het volledige bericht

Nieuwe cookiewetgeving? Commissie stelt verordening e-privacy voor

De Europese Commissie heeft nieuwe wetgeving voorgesteld om de privacy bij online communicatie beter te waarborgen. De Commissie heeft een verordening voorgesteld met strengere regels voor onlinecommunicatie, de e-privacy verordening. Hierin wordt bijvoorbeeld voorgesteld om alle bestaande regels omtrent onlinecommunicatie toe te passen op alle aanbieders.

Lees het volledige bericht
Milieucommissie EP presenteert wetsvoorstel EU klimaatwet

Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) presenteerde op 9 januari 2017 het wetsvoorstel voor een Europese klimaatwet. Het rapport dringt vooral aan op stevige emissie reductie inspanningen. Het wordt o.a. moeilijker voor lidstaten om met carbon credits van bosbouw of landgebruik, de emissies van vervoer, landbouw en de bouwsector te compenseren. Daarnaast moet de klimaatwet een langetermijnvisie voor investeerders bieden.

Lees het volledige bericht

Europese Commissie stelt €50 miljoen beschikbaar voor stedelijke projecten

Bent u bezig met een innovatief project in het kader van circulaire economie, integratie of mobiliteit? De Europese Commissie stelt € 50 miljoen beschikbaar in een nieuwe oproep om stedelijke uitdagingen op te lossen. Dit is de tweede oproep die de Commissie doet in het kader van stedelijke innovaties. Het doel is om projecten die stedelijke innovatie bevorderen te belonen. De aanmelding is geopend tot 14 april 2017.

Lees het volledige bericht

Nederlandse steden maken werk van de circulaire economie

De transitie naar een circulaire economie kan in Nederland niet zonder steden, want juist daar komt vraag en aanbod van grondstoffen vaak samen. Om de circulaire economie in Nederland verder op weg te helpen en meer initiatieven mogelijk te maken hebben een aantal steden, ministeries, kennisinstellingen en bedrijven de zogenoemde Citydeal ‘Circulaire Stad’ ondertekend. Half februari 2017 presenteren de partners een eerste ontwikkelplan.

Lees het volledige bericht

Publieke consultatie voor de hervorming van Investeringsbescherming handelsverdragen

De Europese Commissie wil de meningen over een mogelijk multilateraal Investment Court van belanghebbenden peilen. De Commissie heeft een publieke consultatie betreffende het Investment Court System gelanceerd. Ook decentrale overheden kunnen participeren in de consultatieronde, waar onder meer de mogelijkheid bestaat een position paper bij de Commissie in te dienen. De consultatie is tot 15 maart 2017 geopend.

Lees het volledige bericht

Knallende uitspraak afdeling bestuursrechtspraak

In een deel van het centrum van Hilversum mag rond de jaarwisseling geen consumentenvuurwerk worden afgestoken. Dit oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna de Afdeling) op 14 december 2016. Vuurwerkverkopers betoogden dat dit besluit in strijd was met de Europese Notificatierichtlijn.

Lees het volledige bericht

Europese wetgevingsprioriteiten voor 2017 ondertekend

Het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie trachten om wetgevingsvoorstellen over onder andere de Energie-Unie en de Digitale Interne Markt te prioriteren. De drie instellingen hebben gezamenlijk een verklaring ondertekend omtrent de doelstellingen en prioriteiten op Europees wetgevingsgebied voor 2017. Tijdens de onderhandelingen zijn de voorzitters van de drie instellingen het eens geworden op welke gebieden zij voorstellen voorrang geven in het wetgevingsproces.

Lees het volledige bericht