Zoeken
Periode
Onderwerpen
Altijd op de hoogte

Blijf wekelijks op de hoogte van het belangrijkste Europese nieuws voor decentrale overheden.

Te weinig visie in Nederlands klimaatbeleid

Nederland zal de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs niet halen als de politiek er niet in slaagt om klimaat- en milieubeleid voor de lange termijn te formuleren. Dit blijkt uit een advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Een nieuwe klimaatwet en de oprichting van een klimaatautoriteit moeten ervoor zorgen dat het tij keert. Dit advies werd op 13 oktober 2016 uitgebracht aan staatssecretaris I&M, Sharon Dijksma.

Lees het volledige bericht

Europese Investeringsbank verstrekt Tele2 lening voor snel internet

De Europese Investeringsbank (EIB) heeft provider Tele2 € 125 miljoen geleend, met een garantstelling uit het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). Tele2 gebruikt de lening om in Nederland en Zweden snel internet te realiseren via een 4G verbinding. Het realiseren van snel internet is een vraagstuk waar veel decentrale overheden mee bezig zijn. Het project van Tele2 kan bijdragen aan een verbeterde toegang tot snel internet in stedelijke, maar ook in de meer afgelegen buitengebieden.

Lees het volledige bericht

Nieuwe wereldwijde standaard omtrent stedelijke ontwikkeling

Tijdens de Habitat III conferentie in Ecuador van 17 tot 20 oktober hebben de lidstaten van de Verenigde Naties een nieuwe stedelijke agenda aangenomen. De nieuwe stedelijke agenda zet een wereldwijde standaard bij het behalen van stedelijke ontwikkelingen. Eurocommissaris Corina Creţu, hoofd van de Europese delegatie, sprak tijdens de conferentie in de naam van de Europese Unie over de Europese inbreng. VNG-voorzitter Jan van Zanen vertegenwoordigde de Nederlandse belangen op de conferentie. Ook Nicolaas Beets, de gezant voor Europese Agenda Stad en een delegatie van EUROCITIES waren aanwezig. Lees het volledige bericht

Index voor maatschappelijke groei in Europese lidstaten

Wilt u ook weten wat de maatschappelijke groei in de 272 regio’s in de 28 verschillende lidstaten van de Europese Unie is? Bijvoorbeeld om een ontwikkelingsstrategie te bedenken. De Europese Commissie heeft begin oktober een index voor maatschappelijke groei gepresenteerd. De groei wordt gemeten door drie dimensies; basisbehoeften (water en onderdak), kansen (vrijheid en tolerantie) en de mate van geluk (toegang tot kennis en gezondheid).

Lees het volledige bericht

Bijeenkomsten: Staatssteunnetwerk en Masterclass Europees recht

Wilt u als gemeente, provincie of waterschap meer weten over de Europese regels, of kennis binnen de organisatie over bijvoorbeeld aanbesteden, staatssteun of DAEB vergroten? Op 4 november 2016 vindt de vierde editie van de jaarlijkse bijeenkomst van het Landelijk Staatssteunnetwerk plaats. Daarnaast organiseert de VNG-Academie een driedaagse masterclass Europees recht voor decentrale overheden.

Lees het volledige bericht

Kennismaking met Marc Lemaître, DG REGIO Europese Commissie

Op 19 oktober 2016 organiseerde het Huis van de Nederlandse provincies, in samenwerking met Europarlementariër Lambert van Nistelrooij, de achtste regioborrel. De keynote spreker was ditmaal Marc Lemaître, sinds 1 september 2016 de Directeur-Generaal voor Regionaal en stedelijk beleid van de Europese Commissie. Lemaître sprak zeer openhartig over zijn visie op EU cohesiebeleid en ontwikkelingen in de toekomst.

Lees het volledige bericht

Nederlandse regio’s internationaal in schijnwerpers

Van 10 t/m 13 oktober jl. vond in Brussel de jaarlijkse Europese week voor regio’s en steden (EUWRC) plaats. Ook de Nederlandse regio’s en steden grepen de kans om zich op verschillende onderwerpen te profileren als ondernemende en innovatieve regio’s en steden binnen de Europese top. Delegaties van lokale en regionale bestuurders en ambtenaren kwamen bijeen in Brussel voor een gerichte lobby en promotie van Nederlandse regio’s, provincies en gemeenten. Deze week bood goede mogelijkheden voor het creëren van nieuwe netwerken en sluiten van mooie deals.

Lees het volledige bericht

Kennisuitwisseling tussen steden steeds gemakkelijker

De Europese Commissie heeft drie nieuwe initiatieven gelanceerd ter bevordering van de Europese Agenda Stad. Zo moeten een Urban Data Platform, een “One-stop shop” portal en een reflectie rapport bijdragen aan meer coördinatie, samenhang en samenwerking tussen Europese steden en beleid.

Lees het volledige bericht

Presentatie jaarverslag 2015: zijn EU fondsen op juiste wijze besteed?

Op donderdag 13 oktober 2016 heeft de nieuwe president van de Europese Rekenkamer, Klaus-Heiner Lehne, het Jaarverslag 2015 van de Rekenkamer aan het Europees parlement gepresenteerd. Hij gewaarschuwde dat de Europese instellingen tot op zekere hoogte het vertrouwen van de burgers hebben verloren en dat het een uitdaging wordt om dit vertrouwen terug te winnen.

Lees het volledige bericht