Nieuws

AG concludeert dat Dienstenrichtlijn ook van toepassing is op zuiver interne situaties

24 augustus 2015

In juli 2014 heeft de Raad van State het Hof van Justitie om verduidelijking gevraagd over de Europese Dienstenrichtlijn naar aanleiding van twee zaken in de gemeente Amsterdam. Op 16…
Lees meer

Onrechtmatig verleende steun, voor herstel van natuurrampen, teruggevorderd

20 augustus 2015

De Europese Commissie heeft Italië verzocht om de onrechtmatig verleende staatssteun, die is vertrekt ter compensatie van schade veroorzaakt door natuurrampen, terug te vorderen. Het gaat hier om steun aan…
Lees meer

De Europese Commissie publiceert een FAQ over de AGVV

13 augustus 2015

De Europese Commissie heeft deze zomer een FAQ lijst (Engelstalig) gepubliceerd over de toepassing van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). Stapsgewijs gaat de Europese Commissie in dit document in op de…
Lees meer

Online cursus ‘Regions, EU institutions and policy-making’

12 augustus 2015

Het Europese Comité van de Regio’s zal op 19 oktober 2015 een online cursus ‘Regions, EU institutions and policy-making’ ter beschikking stellen. De cursus is bedoeld voor beleidsmakers op lokaal…
Lees meer

Wet hergebruik overheidsinformatie in werking getreden

11 augustus 2015

Op 18 juli jl. is de Europese richtlijn hergebruik overheidsinformatie op nationaal niveau via de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) in werking getreden. Dit is een nieuwe wet naast de Wet…
Lees meer

Concrete wetgevende EU-voorstellen zwangerschapsverlof in de maak

Nieuwe concrete wetsvoorstellen omtrent vaderschapsverlof, betere flexibele werkafspraken voor vrouwen én mannen en kinderopvang zijn in de maak in Brussel. Het doel is om de positie van moeders in Europa…
Lees meer

Europese Commissie lanceert een award voor de beste breedband projecten

6 augustus 2015

In navolging van de trend om verschillende prijzen voor verschillende doeleinden uit te reiken, heeft de Europese Commissie een nieuwe wedstrijd uitgeschreven: de European Broadband Award. Deze hebben als doel…
Lees meer

Nederlands investeringsplan voor elektrische auto’s goedgekeurd door de Commissie

29 juli 2015

De Europese Commissie heeft het Nederlandse plan om 33 miljoen euro uit te trekken voor de plaatsing en exploitatie van laadpalen voor elektrische auto’s goedgekeurd. Volgens de Europese Commissie is…
Lees meer

Wat betekenen open landgrenzen voor uw grensregio?

27 juli 2015

Het planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het CBS hebben op 21 juli jl. het rapport ‘Arbeidsmarkt zonder grenzen’ gepubliceerd. Hierin staan de resultaten van een onderzoek beschreven naar hoe…
Lees meer

‘Koopovereenkomst in Harlingen met terugwerkende kracht staatssteun’

22 juli 2015

De rechtbank Noord-Nederland heeft zich uitgesproken in een geschil tussen de gemeente Harlingen en een lokaal bedrijf. Naar het oordeel van de rechtbank is er bij de koopovereenkomst, die tussen…
Lees meer

Nieuws Europa decentraal

Herinnering: hoe tevreden bent u met de website van Europa decentraal?

29 juni 2015

De website van Europa decentraal is een belangrijke dienst van het kenniscentrum. Europa decentraal streeft naar een duidelijke en toegankelijke website. We zijn er van overtuigd dat het altijd beter…
Lees meer

Hoe tevreden bent u met de website van Europa decentraal?

8 juni 2015

De website van Europa decentraal is een belangrijke dienst van het kenniscentrum. Europa decentraal streeft naar een duidelijke en toegankelijke website. We zijn er van overtuigd dat het altijd beter…
Lees meer

Even voorstellen: Femke Salverda

10 april 2015

Femke Salverda is per 1 april gestart bij Europa decentraal als juridisch informatiemedewerkster. Het gaat om een hernieuwde samenwerking, want Femke werkte van september 2014 tot en met februari 2015…
Lees meer

Openbare consultatie voor nieuwe Aanbestedingswet

7 april 2015

Het ministerie van Economische Zaken heeft aangekondigd dat van vrijdag 3 april 2015 tot en met 5 mei 2015 de openbare consultatie voor de nieuwe Aanbestedingswet plaatsvindt. Deze nieuwe versie…
Lees meer

Internetconsultatie Aanbestedingswet

Van 3 april tot en met 5 mei 2015 vindt de internetconsultatie van het conceptwetsvoorstel tot wijziging van de Aanbestedingswet 2012 plaats. De consultatiedocumenten zijn beschikbaar via deze link. Meer informatie hierover…
Lees meer

Herinnering: Deadline jaarlijkse staatssteunrapportage 18 maart 2015

12 maart 2015

Onlangs hebben decentrale overheden een verzoek ontvangen om gegevens aan te leveren voor de verplichte jaarlijkse staatssteunrapportage van de Europese Commissie. Vooralsnog heeft Europa decentraal nog maar van een beperkt…
Lees meer

Aankondiging jaarlijkse staatssteunrapportage

26 januari 2015

Medio februari 2015 moeten decentrale overheden weer rapporteren over hun steunmaatregelen uit 2014 in de jaarlijkse staatssteunrapportage. Het kenniscentrum Europa decentraal ondersteunt het ministerie van BZK bij de uitvoering van deze…
Lees meer

De Europese Ster in een nieuw jasje

13 januari 2015

Geachte lezer, Het zal u niet ontgaan: de Europese Ster heeft met ingang van het nieuwe jaar een uiterlijke metamorfose ondergaan. Graag vertellen wij u iets over de nieuwsbrief in…
Lees meer

‘SAM is there!’ Impressie Landelijk Staatssteunnetwerk (17 nov 2014)

28 november 2014

Bieden de nieuwe staatssteunregels meer kansen om subsidies ‘staatssteunproof’ te maken? En dragen ze ook daadwerkelijk bij aan verbetering van….

‘SAM is there!’ Impressie Landelijk Staatssteunnetwerk (17 november 2014)

24 november 2014

Bieden de nieuwe staatssteunregels meer kansen om subsidies ‘staatssteunproof’ te maken? En dragen ze ook daadwerkelijk bij aan verbetering van de interne markt? Tijdens het tweede congres van het Landelijk…
Lees meer

Nieuwsbrief inschrijving

Wekelijks op de hoogte gehouden worden van de belangrijkste Europese ontwikkelingen voor gemeenten, provincies en waterschappen? Neem dan een gratis abonnement op nieuwsbrief de Europese Ster.