Onderwerpen

aanbestedingen

Aanbestedingen

Decentrale overheden die een opdracht willen vergeven krijgen vaak te maken met de Europese aanbestedingsregels.

Meer informatie
cultuur onderwijs jeugd

Cultuur, onderwijs en jeugd

Decentrale overheden hebben lokale en regionale verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs, cultuur, jeugd en sport.

Meer informatie
DAEB

Diensten van algemeen belang

Een decentrale overheid mag een onderneming belasten met een dienst van algemeen economisch belang (DAEB).

Meer informatie
Dienstenrichtlijn europees

Dienstenrichtlijn

Decentrale overheden moeten zorgen dat diensterverleners zich onbelemmerd in Nederland kunnen vestigen of tijdelijk diensten kunnen verrichten.

Meer informatie
Europees mededingingsrecht

Europees mededingingsrecht

Decentrale overheden kunnen met Europees/nationaal mededingings- recht te maken krijgen als zij zich op de markt begeven.

Meer informatie
Grensoverschrijdend

Europees recht en beleid decentraal

Dit dossier biedt decentrale overheden informatie over het Europees recht en beleid in zijn algemeenheid.

Meer informatie
GROS

Grensoverschrijdende samenwerking

Al meer dan 50 jaar werkt Europa samen met de overheden aan het verbeteren van de grens overschrijdende samenwerking.

Meer informatie
informatiemaatschappij

Informatiemaatschappij

In onze informatiemaatschappij is het creëren, verspreiden, gebruiken en integreren van informatie onmisbaar.

Meer informatie
justitie vrijheid en veiligheid

Justitie, vrijheid en veiligheid

Decentrale overheden zijn van groot belang bij de realisatie van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voor de burger in Europa.

Meer informatie
Klimaat, energie en duurzaamheid

Milieu en klimaat

Op bijna alle milieugebieden heeft Europa beleid en regelgeving opgesteld.

Meer informatie
omnibus decentraal

Omnibus Decentraal

De Omnibus Decentraal Regeling (ODR) biedt decentrale overheden een juridisch kader voor steun aan projecten voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie.

Meer informatie
regionaal beleid en structuurfondsen

Regionaal beleid en structuurfondsen

Met het regionaal beleid wil de EU de verschillen in economische en sociaal-maatschappelijke omstandigheden verkleinen.

Meer informatie
staatssteun

Staatssteun

Overheden mogen in principe geen financiële steun aan ondernemingen verlenen, omdat deze vaak de concurrentie vervalst.

Meer informatie
vervoer

Vervoer

Decentrale overheden die hun vervoersbeleid afstemmen op het EU-beleid hebben meer kans op subsidies.

Meer informatie
vrij verkeer

Vrij verkeer

Personen, diensten, goederen en kapitaal moet op de interne markt zonder binnengrenzen vrij kunnen circuleren.

Meer informatie
werkgelegenheid en sociaal beleid

Werkgelegenheid en sociaal beleid

Decentrale overheden hebben vanuit verschillende perspectieven te maken met Europees sociaal beleid en werkgelegenheid.

Meer informatie