Aanbestedingen

Om opdrachten voor bijvoorbeeld werken, diensten of leveringen aan een ondernemer te kunnen vergeven, moeten decentrale overheden eerst nagaan of er een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd moet worden. De regels hiervoor staan in de Europese Aanbestedingsrichtlijnen en sinds 1 april 2013 ook in de nationale Aanbestedingswet.

Decentrale overheden kunnen via het dossier Aanbestedingen inzicht krijgen in de belangrijkste onderwerpen waarmee zij in het kader van Europese regelgeving en beleid op het gebied van aanbesteden te maken krijgen in hun praktijk.

Europese Aanbestedingsrichtlijnen

De belangrijkste Europese richtlijnen waar decentrale overheden op het gebied van aanbesteden mee te maken krijgen betreffen richtlijn 2004/18 en 2004/17. Aanbestedingsrichtlijn 2004/18 is van toepassing op overheidsopdrachten binnen de zogenaamde klassieke sectoren: werken, leveringen en diensten. Richtlijn 2004/17 is van toepassing op overheidsopdrachten binnen de speciale sectoren: water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten. De meeste vragen van decentrale overheden gaan over richtlijn 2004/18.

De Europese richtlijnen werden in het verleden in Nederland geïmplementeerd via Algemene Maatregelen van Bestuur (AMVB), voorheen ook wel aangeduid als de besluiten Bao en Bass. Op 1 april 2013 vervielen deze besluiten en sindsdien vindt de implementatie van de Europese aanbestedingsrichtlijnen plaats via de Aanbestedingswet.

Begin 2014 heeft de Europese Commissie voorstellen voor herziene Europese aanbestedingsrichtlijnen gepubliceerd: richtlijnen 2014/23 (concessies), 2014/24 (klassieke sectoren) en 2014/25 (speciale sectoren). Deze moeten voor april 2016 in Nederland geïmplementeerd worden via een herziening van de Aanbestedingswet.

Doel Aanbestedingsrichtlijnen

De Aanbestedingsrichtlijnen zijn onder andere opgesteld om binnen de EU, en ten behoeve van het tot stand komen van een interne markt, eerlijke en vrije concurrentie te stimuleren. De EU wil binnen dit kader een Europese ruimte voor overheidsopdrachten tot stand brengen.

Een goede toepassing van de richtlijnen moet opdrachtgevers brengen tot een professioneler inkoopproces. Integriteit van het bestuur, transparantie en het verkrijgen van het beste product tegen de economisch voordeligste prijs staan hierbij hoog in het vaandel.

Regelgeving en beleid

De regels voor Europees aanbesteden kunnen als complex ervaren worden. Het is zaak om de richtlijnen kritisch te bekijken, onder meer om te beoordelen of een opdracht van een decentrale overheid wel onder de werking van de Europese aanbestedingsrichtlijnen valt. Naast de regels uit de richtlijnen, vormen ook de uitspraken van het Hof van Justitie EU een belangrijke bron bij de interpretatie van de regels. Daarnaast stuurt de Europese Commissie niet alleen via de Europese regelgeving maar wordt ook via Europees beleid gestuurd op gewenste ontwikkelingen op de overheidsopdrachtenmarkt. Bij de toepassing van de Europese regels en de interpretatie hiervan kan ook dat Europese beleid dus van belang zijn voor decentrale overheden. Onder alle onderwerpen onder het webdossier Aanbesteden treft u meer informatie over de betreffende regelgeving, jurisprudentie en het relevante beleid dat voor dat onderwerp relevant is.

Publicaties en praktijk

Onder de diverse onderwerpen van het webdossier Aanbesteden vindt u tevens praktijk en naslaginformatie terug onder de rechterkantitems praktijkvragen, publicaties en links.

Praktijkvragen

Nieuws