Cultuur, onderwijs en jeugd

Decentrale overheden hebben lokale en regionale verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs, cultuur, jeugd en sport. Met hun activiteiten kunnen zij aansluiten bij de Europese doelstellingen.

Europese programma’s

Decentrale overheden kunnen ook deelnemen aan Europese programma’s. Het programma Creative Europe (2014-2020) is hier een voorbeeld van. Door zich hierbij aan te sluiten kunnen overheden, samen met culturele instellingen in de gemeente/regio en andere (internationale) partners, Europese culturele projecten ondersteunen. De voorwaarde van dit programma is dat de projecten niet winstgevend zijn en uitsluitend publieksgericht. Het budget voor de periode van 7 jaar bedraagt 1.462 miljard euro. Het huidige programma is de opvolger van het programma Cultuur (2007-2013).

Rol EU

Volgens art. 6 VWEU kan de EU lidstaten ondersteunen, coördineren en aanvullen op het gebied van onderwijs, cultuur, jeugd en sport. Art. 165, 166 en 167 geven aan dat de EU vooral door middel van samenwerking en subsidiering bijdraagt aan de ontwikkeling van deze gebieden. Daarom is er een aantal plannen opgesteld, waaronder subsidiëringprogramma’s.

Wet- en regelgeving

Jurisprudentie

Nieuws