Europees recht en beleid decentraal

Dit dossier biedt decentrale overheden informatie over het Europees recht en beleid in zijn algemeenheid en hun positie hierin. Decentrale overheden dragen zelf verantwoordelijkheid voor de juiste naleving van het Europees recht. Zij moeten met Europese wet- en regelgeving op dezelfde manier omgaan als nationale wet- en regelgeving.

Inleiding Europees recht en beleid

Onder Inleiding Europees recht en beleid vindt u meer informatie over de algemene werking en de totstandkoming van Europees recht en beleid voor decentrale overheden.

Europabewustzijn

Decentrale overheden dienen Europabewust om te gaan met het Europees recht en beleid. Hierbij wordt gedoeld op het zelfstandig benutten van kansen die Europa biedt.

Instellingen en organisaties

In het gedeelte instellingen en organisaties worden de verschillende organisaties en instellingen besproken die zich bezig houden met het maken en uitvoeren van Europees recht.

Financiële aspecten EU

Hoewel niet altijd gerelateerd aan Europeesrechtelijke vragen, hebben decentrale overheden toch behoefte aan informatie over hoe de financiële huishouding binnen Europa doorwerkt op decentraal niveau. Meer informatie hierover zie Financiële aspecten EU.

Praktijkvragen

Praktijk

Publicaties

Nieuws