Justitie, vrijheid en veiligheid

Decentrale overheden krijgen te maken met Europees beleid op het gebied van de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid (RVVR). De RVVR waarborgt vrij verkeer voor personen en biedt de EU-burger een hoog niveau van bescherming.

Grensoverschrijdende onderwerpen

Onder de RVVR vallen grensoverschrijdende onderwerpen van gemeenschappelijk belang voor lidstaten. Denk aan:
– Burgerrechten;
– Mensenhandel;
Terrorismebestrijding.

Decentrale overheden

Decentrale overheden zijn van groot belang bij de realisatie en uitvoering van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid voor de burger. Denk bijvoorbeeld aan het bestrijden van geweld op straat en het bevorderen van een effectieve integratie van nieuwe EU-burgers tot burgerzaken en (Europese) verkiezingen.

Verdrag van Lissabon

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon kan Europa makkelijker regelgeving maken voor de RVVR. Decentrale overheden krijgen hier steeds meer mee te maken.

Praktijkvragen

Nieuws