Over ons

Wat is Europa decentraal?

Europa decentraal is hét kenniscentrum voor Europees recht en beleid van en voor (semi) overheidsorganisaties. Doel van Europa decentraal is de kennis en expertise over Europees recht en beleid en de juiste toepassing ervan bij de decentrale overheden te vergroten en het Europabewustzijn te bevorderen.

Europa decentraal is in 2002 opgericht door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), het Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Unie van Waterschappen (UvW). Deze genoemde partijen subsidiëren het kenniscentrum sinds 2007 structureel.

Lees meer over de missie, visie en kernwaarden van het kenniscentrum.

Wat biedt Europa decentraal?

Europa decentraal: Europese regels in duidelijke taal. Dat is de slogan van het kenniscentrum dat als kerntaak het informeren en adviseren over en het begrijpelijk maken van Europees recht en beleid voor (decentrale) overheden. Dit gebeurt onder meer door middel van de website, publicaties en bijeenkomsten.

Ook kunnen alle medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen gratis informatie en advies inwinnen over Europese aangelegenheden en de uitwerking daarvan in de decentrale praktijk bij Europa decentraal, evenals de medewerkers van VNG, IPO, UvW en departementen.

Via het Signaleringsloket en de Helpdesk signaleren wij ook mogelijke knelpunten in de uitvoering van het Europees recht en het beleid waar decentrale overheden in de praktijk tegenaan lopen. Deze koppelen wij terug richting de subsidiënten van het Kenniscentrum.

Daarnaast verleent het kenniscentrum incidenteel buiten de subsidieregeling om ook betaalde diensten voor (semi) publieke organisaties.

Hoe werkt Europa decentraal?

Professionals bij het kenniscentrum beoordelen steeds de mogelijke implicaties van Europese regelgeving en beleid voor de doelgroep en transformeren deze naar praktijkgerichte, laagdrempelige en kwalitatief hoogwaardige informatie. Deze informatie wordt via de website, de wekelijkse nieuwsbrief, publicaties, praktijkvragen, informatiebijeenkomsten of via een helpdeskantwoord beschikbaar gesteld.

Voor de uitwerking van deze taak maakt het kenniscentrum gebruik van zijn uitgebreide netwerk binnen de overheid, wetenschap en tal van andere organisaties en personen vertrouwd met de doorwerking van Europees recht en beleid in de breedste zin van het woord.

Meer weten over het kenniscentrum? Er zijn ook korte filmpjes beschikbaar over Europa decentraal en onze dienstverlening.

Wat doen wij niet?

Decentrale overheden kunnen met vragen over het aanvragen van Europese fondsen terecht bij het Informatiecentrum van de VNG, via informatiecentrum@vng.nl.

Wij beantwoorden geen vragen van burgers of organisaties die buiten onze doelgroep (gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en samenwerkingsverbanden van deze overheden) vallen. U kunt uiteraard wel gebruik maken van de informatie die onze website biedt. Ook kunt U met algemene Europese vragen onder meer terecht bij de volgende organisaties:

  • Europe Direct: centrale voorlichtingsdienst van de EU.
  • EDIC (onderdeel van Europe Direct): verstrekt algemene informatie over de EU aan inwoners van Den Haag en omstreken.
  • Antwoord voor Bedrijven: het Nederlandse EU-Dienstenloket. Verstrekt informatie aan ondernemers over regels, vergunningen en subsidies.
  • Solvit: behandelt klachten van burgers en bedrijven met een internationaal aspect, die het gevolg zijn van verkeerde toepassing van EU-wetgeving door overheidsinstanties in de EU.
  • Europese Ombudsman: onderzoekt klachten van inwoners, bedrijven, verenigingen of andere instellingen in verband met wanbeheer bij EU-instellingen, -organen en -instanties.
  • Europees Parlement Bureau: geeft een gezicht aan het Europees Parlement en de Europarlementariërs aan burgers in Nederland.
  • Vertegenwoordiging Europese Commissie: vertegenwoordigt de Commissie op het politieke en diplomatieke vlak en heeft een belangrijke informatiefunctie voor autoriteiten, maatschappelijke organisaties en burgers.

Onder de diverse beleidsdossiers op de website van Europa decentraal treft U ook meer gerichte doorverwijsinformatie per beleidsonderwerp.