CPV-zoekmachine

Waarmee helpt de CPV-zoekmachine u?

Deze zoekmachine helpt u om bij aan te besteden producten, diensten en werken de juiste CPV code te vinden. U kunt simpelweg het gewenste onderwerp in het Nederlands intypen.

Wat is CPV?

De gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten (Common Procurement Vocabulary, CPV) is een uniform classificatiesysteem van overheidsopdrachten. Het stelt aanbestedende en inschrijvende diensten in staat bij een aanbesteding aan alle mogelijke producten en diensten alle mogelijke producten en diensten te identificeren. Door de cijfercodes, heeft de gebruiker geen last van taalbarrières. Enkele voorbeelden:

92342100-1    ballroomdanslesdiensten
03332200-9    dierlijk haar
35333200-9    raketten (ruimtevaart)

Meer weten?

Op de volgende pagina’s komt u meer te weten over de CPV:

CPV onder Aanbestedingen;
– De Helpdesk.

CPV zoekmachine