Services

EUrrest

In de rubriek EUrrest lichten wij een actueel arrest toe dat relevant is voor decentrale overheden.

Over de rubriek EUrrest

Voor gemeenten, provincies en waterschappen is het van belang goed op de hoogte te zijn van het actuele Europese wet- en regelgeving en beleid. Onmisbaar daarbij is ook de jurisprudentie, die veelal nadere richting geeft hoe bepaalde regelgeving uitgelegd moet worden.

De rubriek EUrrest speelt in op deze behoefte en signaleert actuele ontwikkelingen in de jurisprudentie voor decentrale overheden. Elke maand verschijnt er in de nieuwsbrief de Europese Ster een EUrrest dat een arrest of besluit dat relevant is voor decentrale overheden toelicht. Daarbij wordt ingegaan op het belang van het beleidsdossier en de thematiek die van toepassing is op de zaak.

Aanbestedingen:

·         HvJ EU, 12 maart 2015. eVigilo Ltd tegen Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos
·         Bundesdruckerei GmbH tegen Stadt Dortmund, Hof van Justitie EU, 18 september 2014
·         HVJ EU, 11 september 2014, Ministero dell’Interno tegen Fastweb SpA
·         HvJ EU, 8 mei 2014. Technische Universiteit Hamburg tegen Datenlotsen Informationssysteme
·         Wagenborg Passagiersdiensten, Hof van Justitie EU, Conclusie AG Wahl, 27 maart 2014
·         Comune di Ancona tegen Regione Marche, Hof van Justitie EU, 14 november 2013
·         Piepenbrock tegen Kreis Düren, Hof van Justitie EU, 13 juni 2013
·         Azienda Sanitaria Locale di Lecce. Hof van Justitie EU, 19 december 2012
·         Hof van Justitie EU, 29 november 2012. Econord
·         Hof van Justitie, 10 mei 2012. Duomo Gpa e.a.
·         Hof van Justitie EU, 10 mei 2012. Europese Commissie- Koninkrijk der Nederlanden (koffieautomaten Noord-Holland)

Dienstenrichtlijn

·         Hof van Justitie, 10 mei 2012. Duomo Gpa e.a.

Cultuur, Onderwijs en Jeugd

·         Opinie AG Jääskinen inzake Technische Universität Darmstadt, 5 juni 2014

Diensten van algemeen belang

·         Duitsland tegen de Commissie, Gerecht, 12 september 2013 
·         HvJ EU, 8 mei 2013. Libert e.a.
·         UPC Nederland BV vs. Gemeente Hilversum. Conclusie AG Villalón, Hof van Justitie EU, 30 april 2013
·         Coördinatie van Brusselse instellingen voor welzijnswerk en gezondheidszorg tegen de Europese Commissie, Gerecht EU, 7 november 2012

Europees mededingingsrecht

·         UPC Nederland BV vs. Gemeente Hilversum. Conclusie AG Villalón, Hof van Justitie EU, 30 april 2013.
·          Hof van Justitie, 12 juli 2012, Compass-Datenbank GmbH tegen de Republiek Oostenrijk

Europees recht en beleid decentraal

·         HVJ EU, 18 december 2014. Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
·         HVJ EU, 19 maart 2015. OTP Bank Nyrt tegen Magyar Állam(kincstár) (Hongaarse Staat)
·         LPN-Europese Commissie, Hof van Justitie EU, 14 november 2013, gevoegde zaken C 514/11 P en C 605/11 P
·         Gerecht van de EU, 14 juni 2012 Vereniging Milieudefensie/Commissie

Informatiemaatschappij

·         Opinie AG Jääskinen inzake Technische Universität Darmstadt, 5 juni 2014
·         S. tegen Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel en Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel tegen M. en S.
·  
       Volker und Markus Schecke GbR(C‑92/09), Hartmut Eifert (C‑93/09) tegen Land Hessen
·         Hof van Justitie, 12 juli 2012, Compass-Datenbank GmbH tegen de Republiek Oostenrijk

Justitie, Vrijheid en Veiligheid

·         HvJ EU, 4 juni 2015. P en S tegen Commissie Sociale Zekerheid Breda en College van B&W van de gemeente Amstelveen

Milieu en klimaat

·         Uitspraak EU Gerecht, 19 februari 2013. Groningen e.a. en Stichting Het Groninger Landschap e.a. tegen Europese Commissie
·         Beschikking Europese Commissie, 20 november 2012. Nederland Q10 Offshore Wind BV
·         Gerecht van de EU, 14 juni 2012 Vereniging Milieudefensie/Commissie

Staatssteun

·         HVJ EU, 19 maart 2015. OTP Bank Nyrt tegen Magyar Állam(kincstár) (Hongaarse Staat)
·         HVJ EU, 18 december 2014. Somalische Vereniging Amsterdam en Omgeving tegen Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
·         HvJ EU, 18 december 2014. Generali-Providencia Biztosító Zrt tegen Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
·         HVJ EU, 17 september 2014. Commerz Nederland NV tegen Havenbedrijf Rotterdam NV
·         HaTeFo GmbH tegen Finanzamt Haldensleben, Hof van Justitie EU, 27 februari 2014
·         Vent De Colère e.a., Hof van Justitie EU, 19 december 2013
·         Duitsland tegen de Commissie, Gerecht, 12 september 2013
·         HvJ EU, 8 mei 2014. Technische Universiteit Hamburg tegen Datenlotsen Informationssysteme
·         Uitspraak EU Gerecht, 19 februari 2013. Groningen e.a. en Stichting Het Groninger Landschap e.a. tegen Europese Commissie
·         Beschikking Europese Commissie, 20 november 2012. Nederland Q10 Offshore Wind BV
·         HvJ EU, 18 december 2014. Generali-Providencia Biztosító Zrt tegen Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
·         Besluit Europese Commissie, 5 oktober 2011. Grondverkoop en woningbouw Apeldoorn

 Vervoer

·         Wagenborg Passagiersdiensten, Hof van Justitie EU, Conclusie AG Wahl, 27 maart 2014

Vrij verkeer

·         Bundesdruckerei GmbH tegen Stadt Dortmund, Hof van Justitie EU, 18 september 2014
·         Pelckmans Turnhout, Hof van Justitie EU, 8 mei 2014
·         HvJ EU, 8 mei 2014. Technische Universiteit Hamburg tegen Datenlotsen Informationssysteme
·         Hof van Justitie, 10 mei 2012. Duomo Gpa e.a.

Werkgelegenheid en sociaal beleid

·         Bundesdruckerei GmbH tegen Stadt Dortmund, Hof van Justitie EU, 18 september 2014