Coördinatiepunt Staatssteun

Wanneer u steun verleent op basis van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening of de MKB-landbouwvrijstelling, moet u deze kennisgeven.  Het kenniscentrum Europa decentraal begeleidt u bij het doen van deze kennisgeving. Wilt u een kennisgeving doen? Neem dan contact op met Europa decentraal via cps@europadecentraal.nl of via 070 – 338 1090.

Kennisgevingen

Wanneer moet u uw steunmaatregel eigenlijk kennisgeven? Meer informatie over staatssteun kunt u hier vinden. U kunt voor nadere informatie over de kennisgevingsprocedure op deze pagina kijken of contact opnemen met de helpdesk van Europa decentraal.

Ondersteuning ministerie BZK

Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de uitvoering van zijn taken op het gebied van staatssteunrapportages en -kennisgevingen. Dit betekent dat Europa decentraal u zal begeleiden bij het doen van een kennisgeving.

Werkzaamheden

Europa decentraal voert de volgende door BZK gedelegeerde staatssteunwerkzaamheden uit:

  • Het begeleiden en coördineren van kennisgevingen van gemeenten en provincies.
  • Het coördineren van de jaarlijkse staatssteunrapportages van provincies en gemeenten ten behoeve van de State Aid Scoreboard van de Europese Commissie. De benodigde informatie zal door Europa decentraal jaarlijks bij gemeenten en provincies worden opgevraagd.
Eindverantwoordelijkheid bij BZK

In alle gevallen behoudt het ministerie van BZK de eindverantwoordelijkheid. Europa decentraal verstrekt geen informatie aan de Europese Commissie zonder een eindtoets en toestemming van BZK. Het ministerie blijft ook de ondertekenaar van de kennisgevingen.

Steun kennisgeven

Wilt u steun kennisgeven of heeft u een vraag over kennisgeven van steun? Stuur dan een mail naar cps@europadecentraal.nl. Wij zullen u dan begeleiden met het doen van uw kennisgeving.